Je gekozen filters:
Wis alle filters

Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen

Het mdo-platform is een extern platform waar gegevens gedeeld worden die afkomstig zijn uit verschillende epd’s. Voor een goed en veilig ziekenhuisoverstijgend multidisciplinair overleg is zo’n digitaal platform onmisbaar. We ontwikkelden good practices voor mdo- en verwijsportalen in de regio's Noordoost-Nederland, Midden-Nederland en Zuidoost-Nederland. In de laatstgenoemde regio werd gewerkt aan een mdo-portaal voor de bespreking van patiënten met colorectale levermetastasen.

In de regio Zuidoost-Nederland (OncoZON) worden patiënten met colorectale levermetastasen besproken door een regionaal expertpanel. Een mdo-portaal moet het mogelijk maken om de patiëntgegevens van deze groep uit te wisselen tussen ziekenhuizen in de regio ten behoeve van het overleg van dit regionale expertpanel. 

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Maastricht UMC+ deden ervaring op met het Vitaly-platform van leverancier OpenLine/Parsek. Het was een veelomvattend project dat zowel ging over de organisatie en de inhoud van het mdo als over de techniek. De ervaringen die de regio opdeed met het Vitaly-platform resulteerden uiteindelijk in een extra pilot met een zelfgebouwd platform. 

De ontwikkelingen rondom dit mdo-portaal in Zuidoost-Nederland sloten aan bij het project Echelonnering colorectaal carcinoom van het thema Passend Behandelplan en de Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom van het thema Gegevenssets oncologie.

 

Deelnemende ziekenhuizen: 

  • Máxima Medisch Centrum
  • Maastricht UMC+

 

Ook in de regio Midden-Nederland en Noordoost-Nederland werd gewerkt aan een good practice voor een regionaal mdo-portaal. 

Lees ook ons artikel over de ontwikkelingen rondom mdo-portalen in de regio's en het interview met ambassadeur Digitale uitwisseling Igor Schoonbrood over de ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Nederland.

Contactpersonen
Fabrizia Ketelaars
Fabrizia Ketelaars