Je gekozen filters:
Wis alle filters

Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen

We ontwikkelen good practices voor mdo- en verwijsportalen. In Zuidoost-Nederland wordt gewerkt aan een mdo-portaal voor bespreking van patiënten met colorectale levermetastasen.

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Maastricht UMC+ werken samen aan dit mdo-portaal. Patiënten met colorectale levermetastasen uit de hele regio worden besproken door een regionaal panel. Het mdo-portaal maakt het mogelijk om de patiëntgegevens van deze groep uit te wisselen tussen ziekenhuizen in de regio ten behoeve van het overleg van dit regionale expertpanel.

De ontwikkeling van dit mdo-portaal in Zuidoost-Nederland sluit aan bij het project Echelonnering colorectaal carcinoom van het thema Passend Behandelplan en de Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom van het thema Gegevenssets oncologie.

Deelnemende ziekenhuizen: 

  • Máxima Medisch Centrum
  • Maastricht UMC+

 

Ook in de regio Midden-Nederland wordt gewerkt aan een good practice voor een regionaal mdo-portaal. 

Lees ook ons artikel over de ontwikkeling van mdo-portalen en het interview met ambassadeur Digitale uitwisseling Igor Schoonbrood over de ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Nederland.

Contactpersonen
Fabrizia Ketelaars
Fabrizia Ketelaars