Je gekozen filters:
Wis alle filters

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg

Het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg is de plek waar we onze kennis en expertise over onder meer XDS-toepassingen en mdo-portalen plus de implementatie ervan bundelen en interactief toegankelijk maken onder het motto 'Samen naar landelijke verbinding!'

Het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg ging van start met een bescheiden aantal leden, maar is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een plek waar iedereen die zich bezighoudt met digitale uitwisseling in de zorg kennis kan komen halen en brengen, ongeacht voor welk programma of voor welke organisatie hij of zij werkt en ongeacht de rol die hij of zij vervult. 

Het platform bestaat uit een kennisbank en een forum. De kennisbank is de plek waar we alle publicaties over digitale uitwisseling in zorgnetwerken bijeenbrengen en beschikbaar stellen. In het forum kunnen geregistreerde bezoekers vragen stellen, informatie uitwisselen en discussies voeren over onderwerpen die te maken hebben met digitale uitwisseling. Er is inmiddels een schat aan waardevolle lessen en good practices op het platform te vinden. Ook zijn er afgesloten gedeelten waar leden die daar toegang toe hebben, documenten en bijvoorbeeld vergadernotulen met elkaar delen.

Steeds meer organisaties en programma's haken aan bij het Kennisplatform. Het aantal leden stijgt navenant, evenals het aantal onderwerpen waarover gediscussieerd en uitgewisseld wordt. De praktische kennis in het veld groeit, en ervaringen delen helpt die kennis vooruit.   

Ga direct naar het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg of lees er meer over in dit artikel Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg groeit door.

Contactpersonen
Maarten de Ruiter_mei2021
Maarten de Ruiter