Je gekozen filters:
Wis alle filters

Implementatietoolkit XDS

Dit project is afgerond.

We ontwikkelden een algemene implementatietoolkit XDS die we beschikbaar stellen voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken.

Dit project had als doel om kennisoverdracht te bewerkstelligen over de implementatie, toepassing en opschaling van XDS. Wij stellen een algemene implementatietoolkit XDS beschikbaar voor alle zorginstellingen die willen aanhaken bij het regionale netwerk.

Digitale uitwisseling is een complex vraagstuk. De ervaringen die in de afgelopen Citrienperiode zijn opgedaan, hebben geleerd dat samenwerken, netwerkgeneeskunde en de daarbij gevraagde digitale uitwisseling meer is dan alleen een applicatie of een infrastructuur neerzetten. Welke informatie moet worden uitgewisseld? Wat betekent dit voor de inrichting van het werkproces? Hoe worden eindgebruikers hierin meegenomen?

Binnen het Radboudumc is een implementatietoolkit XDS ontwikkeld, een set van good practices, die beschikbaar is voor alle zorginstellingen die willen aanhaken bij het regionale netwerk. Deze toolkit wordt getest in twee andere ziekenhuizen, het UMC Leiden en het Amsterdam UMC, en landelijk beschikbaar gesteld via het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg

Deelnemende ziekenhuizen:

  • Radboudumc
  • LUMC
  • Amsterdam UMC  

De implementatietoolkit wordt stapsgewijs verbeterd op basis van de ervaringen. Wilt u of bent u aan de slag met XDS? Neem contact op met de expert in uw regio. Die kan u voorzien van de actuele versie van de implementatietoolkit XDS en kan u met raad en daad terzijde staan bij de invoering van XDS.

De implementatietoolkit is te vinden op het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg of hieronder te downloaden:

Meer informatie
Contactpersonen