Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling in Oost-Nederland

Dit project is afgerond.

We bouwden het regionaal netwerk Oost-Nederland verder uit. De ICT-systemen binnen het Radboudumc zijn verder toegesneden op XDS. In dit project zetten we ook in op XDS-verbinding met andere regio’s, bijvoorbeeld Zuidoost-Nederland.

Niet alle doelstellingen zijn helemaal behaald. Dit heeft belangrijke inzichten opgeleverd waar we ons voordeel mee kunnen doen.

We bouwden een uploadportaal voor partners zonder XDS zodat zij ook kunnen aanhaken bij het netwerk. De eerste pilots worden uitgevoerd. Afdelingen gebruiken het interne deel al volop en er zijn meerdere pilots gepland voor het externe uploadportaal, met bijvoorbeeld Rijnstate en ten behoeve van het expertnetwerk voor hemangiomen en vaatmalformaties. Dit biedt ook mogelijkheden voor incidentele oncologische casuïstiek.

Naast radiologie- en cardiologiebeelden werken we nu ook aan het uitwisselen van radiologieverslagen en kan in testomgeving een samenvattingsdocument vanuit Epic worden aangemeld op XDS. Ook werken we aan het mogelijk maken van de uitwisseling van scopiebeelden en PDF-documenten via XDS. Het gebruik van XDS voor de gastro-enterologie-MDO’s is uitgebreid.

De opzet van interregionale verbindingen bleek uitdagend en complex en verliep daardoor trager dan gepland. De eerste afspraken zijn gemaakt en de concrete inrichting van een testverbinding staat gepland voor najaar 2019.

Meer in het algemeen hebben we processen geborgd met behulp van procedures bij ondersteunende (ICT-)teams, er zijn tipsheets voor gebruikers en er is een eerste blauwdruk opgesteld voor het uitrollen van XDS bij een keten. Zo maken we de kennis en ervaring die we binnen dit project opdoen toegankelijk voor andere ziekenhuizen en netwerken.

Afgerond: doorontwikkeling gegevensuitwisseling

In dit voorgaande project in 2016-2017 legden we de basis voor het netwerk voor digitale uitwisseling in de regio Oost-Nederland. In het Radboudumc werd een XDS-platform gemaakt en het EPD werd hierop aangesloten. Ook werd een verbinding gemaakt met twee andere ziekenhuizen in de regio.

Contactpersonen
Laurens de Groot
Laurens de Groot
06-11511164