Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling in Noord-Nederland

Dit project is afgerond.

Dit project richtte zich op het uitbouwen van de digitale uitwisseling tussen het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en het UMCG tot een algemeen oncologisch zorgverlenersportaal.

Een digitaal zorgverlenersportaal maakt het  mogelijk om gegevens efficiënt en veilig uit te wisselen met XDS. De betrokken ziekenhuizen maken gebruik van het Epic EPD. In de voorgaande periode is een zorgverlenersportaal gebouwd voor borstkanker en darmkanker (meer informatie over deze pilots hieronder). Met name het digitaal uitwisselen en bekijken van beelden was daarbij een aandachtspunt.

Dit project richtte zich op bouwen van een algemeen oncologisch zorgverlenersportaal op dat eerder gelegde fundament. Daarbij stuitten we op grote technische problemen. Na een leverancierswissel hebben we - voortbouwend op de opgedane kennis en ervaring - begin 2019 toch een algemeen zorgverlenersportaal weten te realiseren tussen UMCG en OZG. Inmiddels wordt gekeken naar het uitbreiden van de gebruikersgroepen.

De resultaten op een rij:
1.    Een pilot voor uitwisseling tussen Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en UMCG van gegevens van MDL-patiënten (overigens niet alleen voor oncologische aandoeningen) stuitte op grote technische problemen waarvoor de leverancier geen passende oplossing kon bieden. Ook heeft deze pilot laten zien dat de technische oplossing van de inmiddels failliete leverancier Meddex kwetsbaar, te weinig gestandaardiseerd en niet houdbaar is binnen de ICT-architectuur van de regio. De implementatie van dit zorgverlenersportaal is daarom afgeblazen.
2.    Voortbouwend op de opgedane kennis en ervaring is eind 2018 een vervolgpilot gestart met een ander Zorgverlenersportaal, van leverancier EPIC. Hiermee is ontsluiting van het volledige UMCG-dossier voor  OZG ten behoeve van oncologie gerealiseerd. Ook is veilige communicatie en gegevenuitwisseling van OZG naar UMCG daarmee nu mogelijk.  In de pilot zijn ook huisartsen en verpleeghuisartsen betrokken. Het proces verliep buitengewoon succesvol, zowel technisch als op gebruikersniveau.
3.    Regionaal werken OZG en UMCG aan een nieuwe wijze van ontsluiting van patiëntgegevens voor alle patiëntengroepen via XDS. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is hiervoor het uitgangspunt. De uitwisseling van de BgZ tussen ziekenhuizen in Noord-Nederland is het onderwerp van een nieuw project in de volgende programmaperiode van dit programma (meer informatie volgt). 
4.    Een belangrijk ‘bijproduct’ van dit project was dat het sterk heeft bijgedragen aan het ziekenhuisbreed vastleggen van patiënttoestemming in het UMCG ten behoeve van gegevensuitwisseling.
 

Afgerond: digitale uitwisseling colon

UMCG en Ommelander Ziekenhuis Groningen maakten in dit project een begin met een regionaal zorgverlenersportaal voor digitale uitwisseling. De eerste stap was een portaal voor het regionale oncologienetwerk coloncarcinoom. Dit is uitgebreid geëvalueerd zodat de kennis en ervaring die in dit project is opgedaan, kon worden benut voor de uitbouw naar andere tumortypen. Andere oncologienetwerken kunnen hiervan ook profiteren.
 

Afgerond: vorming van één team voor borstkankerzorg

In dit project is toegewerkt naar de vorming van één team dat werkt in twee ziekenhuizen in plaats van twee samenwerkende teams. Zo wordt de zorg aan patiënten echt gezamenlijk geleverd. De tweedelijnszorg wordt vooral geleverd in het Ommelander Ziekenhuis, de derdelijnszorg vooral in het UMCG. Beide huizen kunnen hierdoor snellere zorg leveren en elke patiënt heeft toegang tot alle vormen van diagnostiek en behandeling. 
 

Afgerond: digitale uitwisseling borstkanker

De tumorwerkgroep borstkanker van UMCG en Ommelander Ziekenhuis Groningen stapte over op digitale uitwisseling van beelden en documenten. Dit was een uitbreiding van het inmiddels functionerende zorgverlenersportaal. Hierbij konden we profiteren van de kennis en ervaring met het portaal voor de zorgketen coloncarcinoom.
 

Contactpersonen
Maarten de Ruiter
Maarten de Ruiter
050-3619231