Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling Midden-Nederland

DIT PROJECT IS AFGEROND.

In 2018 bouwden we de samenwerking binnen UNIEK (Utrechts Netwerk voor Integrale Expertise in de Kankerzorg) verder uit. UNIEK is het samenwerkingsverband van Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, St. Antonius Ziekenhuis en UMCU. UNIEK werkt nauw samen met huisartsen in de regio en IKNL.

Dit project richtte zich op het uitbreiden van het digitale portaal van UNIEK. Het doel was de verwijzing van patiënten binnen het netwerk te vereenvoudigen, zodat de nodige informatie steeds beschikbaar is voor de verschillende zorgverleners, de aanmeldtijd bekort kan worden en patiënten daardoor eerder kunnen worden behandeld. Een generieke aanpak, algemene beschikbaarheid van informatie en verdere automatisering van het portaal zijn hierbij sleutelbegrippen.

De regionale MDO’s voor gynaecologie, melanoom, kanker van de weke delen en urologie zijn inmiddels aangesloten op het portaal van UNIEK. De toegang voor hematologie, hoofd/halskanker, schildklier, longkanker en borstkanker is voorbereid en staat gepland voor 2019.

Dit project bouwde voort op de ervaringen uit meerdere deelprojecten, zie hieronder.

 

Afgerond 2017: elektronisch verwijsportaal

Dit project richtte zich op het ontwikkelen van een tweedelijns verwijsportaal Radiotherapie Mamma tumoren, waardoor de verwijzing van een patiënt vereenvoudigt en de aanmeldtijd wordt verkort. Daarnaast werd een aanmeldportaal voor een regionaal MDO ontwikkeld in dezelfde omgeving. De inrichting van beide portalen is zodanig generiek dat deze voor verschillende verwijsstromen en MDO’s bruikbaar zal zijn. Het project krijgt een vervolg in 2018 (zie boven).
Projectleider: Ric Exterkate - UMC Utrecht

Afgerond 2017: digitale transmurale zorgoverdracht

Dit project richtte zich op het het bevorderen van de kwaliteit van zorg door een goede digitale verpleegkundige overdracht naar de huisarts. Daarvoor werd het transferproces geüniformeerd en de communicatie tussen de huisartsen en medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen verbeterd.
Projectleider: Bernard Vos - UMC Utrecht

Afgerond 2017: elektronische uitwisseling beeldgegevens

Dit project richtte zich op het vereenvoudigen van de verwijzing van patiënten door middel van digitale beelduitwisseling tussen partners binnen en buiten de regio Utrecht. In dit project wordt patiënten participatie vormgegeven in samenwerking met een patiënten-klankbordgroep. Binnen dit project kunnen vanaf december 2017 beeldgegevens en verslagen digitaal worden uitgewisseld, van alle patiënten die besproken worden in het regionale MDO van de maag-, lever- en darmkanker patiënten.
Aangesloten partners voor deze uitwisseling zijn: Meander MC, St Antonius ziekenhuis en UMC Utrecht.
Projectleider: Wouter Veldhuis - UMC Utrecht
 

Meer informatie
Contactpersonen
Ric Exterkate
088-7564493