Je gekozen filters:
Wis alle filters

Beslishulpondersteuning, expertpanels en digitale gegevensuitwisseling

Dit project is afgerond.

Onder dit project vielen diverse initiatieven die de regionale oncologiezorg faciliteren, waaronder het instellen van een expertpanel voor pancreascarcinoom, beslisondersteuning met gebruikmakingvan Oncoguide en de implementatie van digitale gegevensuitwisseling (XDS) in Amsterdam UMC (AMC én Vumc).

Lees hier ons artikel over expertpanels in Medisch Contact (februari 2019).

In dit project is digitale uitwisseling van Amsterdam umc met Tergooi en Westfriesgasthuis ontwikkeld en op gang gekomen. Ook is de XDS-aansluiting van Amsterdam umc op de regionale samenwerkingsorganisatie EDZA voorbereid en op een haar na gerealiseerd. De aansluiting wordt in de loop van 2019 opgeleverd.

Voor pancreascarcinoom is een online regionaal expertpanel ingesteld. Dit panel heeft al meer dan 100 aanvragen behandeld. Voor zeldzame chirurgische casuïstiek rond pancreascarcinoom is een tweewekelijks bovenregionaal video-overleg gestart met de pancreascentra OLVG, Catharina Ziekenhuis en Amsterdam umc locatie AMC.

De beslishulp Oncoguide is een digitaal instrument dat helpt om te komen tot een behandeladvies conform richtlijnen en protocollen.  Voor colorectale tumoren is Oncoguide uitgebreid met beschikbare experimentele studies waarvoor patiënt in aanmerking komt. Bovendien is het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie voor aanvullende behandeling omgezet in beslisbomen en geïntegreerd in Oncoguide.
Voor slokdarm-maagkanker zijn MDO-beslisbomen en een informatiestandaard gemaakt. Ook is voor deze tumorsoort een generiek MDO formulier ontwikkeld.
 

Het projectplan voor dit project is voorbereid in een eerder project waarover u hieronder meer leest.

Afgerond: Optimale ondersteuning oncologisch MDO

 

Hoe kan een algemeen oncologisch MDO (multidisciplinair overleg) het best worden ondersteund? In dit voorgaande project zijn drie alternatieven bekeken:
1.    Een online expertpanel dat patiënten screent en ze dan voor behandeling verwijst naar de juiste plek binnen het netwerk;
2.    Een wekelijkse extra videoconferentie waarin complexe casussen worden besproken;
3.    Een online beslishulp zoals OncoGuide van IKNL.

In dit eerdere project is een begin gemaakt met een pilot voor het digitaal uitwisselen van beeldvorming voor een online expertpanel. Daarmee is gestart met patiënten met pancreascarcinoom door de partners in het netwerk. Momenteel worden ook de mogelijkheden bekeken voor een online expertpanel voor endocriene en neuro-endocriende tumoren, in toevoeging op de reeds opgezette expertpanels door het VUmc (colorectale levermetasasen, hematologie en longoncologie). Deze opstap mondde uit in een stappenplan voor het lopende project.

 

 

 

Contactpersonen
Stijn van Roessel