Naar regionale oncologienetwerken - een programma van het Citrienfonds

Je gekozen filters:
Wis alle filters
Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker is onze missie. Dat vereist soepele samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Stimuleren van oncologienetwerken is daarom ons belangrijkste speerpunt. We kregen begin 2019 groen licht van de NFU en ZonMw: we mogen ons hier nog eens vier jaar voor inzetten.
Waarom oncologienetwerken?

Door samen te werken in regionale netwerken:        

 • zijn specialisten uit meerdere ziekenhuizen in één regio betrokken bij de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling van patiënten met kanker;
 • kan de patiënt met de ‘eigen’ dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis bespreken wat voor hem of haar de best passende behandeling is;
 • zal deze best passende behandeling dicht bij huis plaatsvinden als dat kan, of wat verder weg als het moet.

Dit programma stimuleert de verdere ontwikkeling van oncologienetwerken met projecten binnen vier thema's. De jaren 2019-2022 zijn uitdrukkelijk bedoeld om de resultaten en oplossingen uit de voorgaande Citrienperiode te implementeren en te borgen.
In de eerste Citrienfondsperiode hanteerden wij  een succesvolle bottom up implementatiemethode. In de jaren 2019-2022 zal sterker van bovenaf gestuurd worden op zo breed mogelijke implementatie van de resultaten en oplossingen.

De thema's voor 2019-2022 zijn:

Governance

De landelijke Taskforce Oncologie speelt een belangrijke rol in de governance van het programma. In de Taskforce zitten vertegenwoordigers van de NFK (verenigingen van kankerpatiënten), FMS/SONCOS (medisch specialisten), NHG (huisartsen), NVZ (algemene ziekenhuizen), NFU (umc’s) en het IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut).
Eind 2018 stelden wij gezamenlijk de Agenda Oncologische Netwerkzorg op, die we mochten aanbieden aan minister Bruins van VWS.
Resultaten van het programma worden aan de Taskforce aangeboden ter bekrachtiging.

Stuurgroep

Het programma kent verder een inhoudelijke stuurgroep met leden uit alle umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek:

 • prof. dr. Marc Besselink (Amsterdam UMC locatie AMC)
 • prof. dr. Haiko Bloemendal (Radboudumc)
 • prof. dr. Geert Kazemier (Amsterdam UMC locatie VUmc)
 • prof. dr. Bernd Kremer (MUMC+) 
 • prof. dr. Hans Nijman (UMCG)
 • prof. dr. Tamar Nijsten (ErasmusMC)
 • prof. dr. Vincent Smit (LUMC)
 • prof. dr. Els Witteveen (UMCU)
 • prof. dr. Michel Wouters (AvL)
 • prof. dr. Ate van der Zee (UMCG, voorzitter) 

De programmaleiding zorgt voor de uitvoering van het programma. De programmaleiding bestaat uit een landelijk programmateam en vier themamanagers.
 

Landelijk programmateam

 • prof. dr. Hans Nijman (programmaleider)
 • drs. Arjan Wildeboer (programmacoördinator)
 • dr. Gera Welker (implementatiedeskundige)
 • drs. Louwke Meinardi (communicatiemanager)
 • drs. Mirjam de Jonge (financieel specialist) 
 • Linda Smid (secretariaat)
   

Themamanagers

 • Passend behandelplan: drs. Fabrizia Ketelaars
 • Digitale uitwisseling: drs. Laurens de Groot
 • Gegevenssets oncologie: Eefje van Kessel MBA
 • Waardegedreven financiering: drs. Ineke Middelveldt

Binnen een thema werken de themamanager (eventueel met een klein landelijk team), projectleiders en stakeholders samen met patiënten, zorgprofessionals en anderen aan de doorontwikkeling en implementatie van praktische en toepasbare resultaten.
 

Linking pins

In elk umc is een zogenoemde ‘linking pin’ aangewezen. Vaak is dat de manager van het CCN in die regio. De linking pin vormt de spil in de regio. Zij/hij is verantwoordelijk voor de organisatorische en bestuurlijke borging van de Citrienprojecten en probeert die te verbinden aan verdere ontwikkelingen in de regio. De linking pin treedt op als ambassadeur van oncologische samenwerking in de regio en zet regionalisering van de oncologie op de (bestuurlijke) agenda van het oncologisch centrum en het umc.

De linking pin staat in verbinding met projectleiders en themamanagers, het regionale stuurgroeplid, het eigen kankercentrum en de Raad van Bestuur van het umc. De linking pins staan ook onderling in verbinding en samen met de themamanagers (vaak dezelfde personen) en het landelijk programmateam zoekt dit gezelschap naar mogelijkheden om good practices en andere oplossingen/resultaten in meerdere regio's of zo mogelijk landelijk te implementeren.

De linking pins zijn:

 • drs. Eefje van Kessel MBA (Amsterdam UMC locatie VUmc)
 • dr. Martijn van Oijen (Amsterdam UMC locatie AMC)
 • Erna Elfrink MBA (Erasmus mc)
 • drs. Natascha Walpot (LUMC)
 • Carla Smits-Caris (Radboudumc)
 • Floor Gooskens MSc (UMCU)
 • drs. Fabrizia Ketelaars (MUMC+)
 • drs. Ineke Middelveldt (UMCG)
Aangesloten organisaties

Bekijk de lijst van ziekenhuizen en organisaties die zijn aangesloten bij Regionale oncologienetwerken.

Een programma van het Citrienfonds

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek. Het is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en mogelijk gemaakt door ZonMw.

Citrienfonds logo