Wie we zijn en wat we doen

Wie we zijn

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijke gemaakt door ZonMw.

Het UMCG in Groningen is penvoerder van het programma. De programma-organisatie kent een projectteam en een landelijke stuurgroep. Het projectteam bestaat uit prof. dr. Hans Nijman (landelijk programmaleider), drs. Arjan Wildeboer (landelijk programmacoördinator), mw. dr. Gera Welker (implementatiedeskundige), mw. drs. Alro Jansma (communicatiemanager) en mw. drs. Mirjam de Jonge (financieel specialist). Secretariële ondersteuning: mw. Diana Woltinge en mw. Wilma Pijnakker.

De inhoudelijke stuurgroep bestaat uit regionale vertegenwoordigers van umc’s: prof. dr. Els Witteveen (UMCU), dr. Marc Besselink (AMC), prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (Radboudumc), prof. dr. Geert Kazemier (VUmc), prof. dr. Bernd Kremer (MUMC+), prof. dr. Hans Nijman (UMCG), prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC) en prof. dr. Vincent Smit (LUMC). In elke regio worden regionale projecten uitgevoerd rond de hoofdthema’s Multi Disciplinair Overleg (MDO, inclusief expertpanels), Digitale snelweg / XDS en Registratie(s) in de oncologie. Ter ondersteuning van die regionale projecten zijn er acht landelijke projecten om generieke problemen bij netwerkvorming in de oncologie op te lossen.

Wat we doen

In een regionaal oncologienetwerk werken diverse specialisten uit verschillende instellingen samen om de best mogelijke zorg te geven. Aan elke patiënt met kanker. Het maakt daarom niet uit bij welk ziekenhuis de patiënt zich als eerste meldt. En het maakt ook niet uit waar hij of zij zelf woont. Door de samenwerking in het netwerk:

  1. Zijn verschillende specialisten uit meerdere ziekenhuizen betrokken bij de diagnose en het opstellen van een voorlopig behandelplan voor de patiënt.
  2. Kan dit behandelplan met de patiënt gewoon worden besproken met de ‘eigen’ dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis, waarbij de patiënt zelf meebeslist over zijn/haar behandeltraject. Daarbij wordt ook de huisarts van de patiënt betrokken.
  3. Zal de gekozen behandeling vervolgens worden gegeven waar dat het beste kan. Soms is dat in het ‘eigen’ ziekenhuis in de buurt, soms is dat wat verder weg, in een ander ziekenhuis. Anders gezegd: dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
Wat betekent dit voor mij als patiënt?

De samenwerking van zorgprofessionals in een netwerk is belangrijk. Elke patiënt krijgt zo de garantie dat de gestelde diagnose en de aangereikte behandelopties juist zijn.

Maar niet alle ziekhuizen zijn gespecialiseerd in de behandeling van alle tumorsoorten. Soms moet de patiënt daarom voor de eigen behandeling wat verder reizen. Omdat ze in een ander ziekenhuis meer gespecialiseerd zijn in een goede behandeling van de tumor dan in het eigen ziekenhuis.

Structuur programma

Het programma Naar regionale oncologienetwerken stelt de patiënt centraal. Het accent ligt op de vorming van regionale netwerken om de oncologische zorg voor en met die patiënten te verbeteren. Het programma:

  • is praktisch en bottom-up georganiseerd vanuit zorgprofessionals;
  • deelt opgedane kennis en ervaring;
  • implementeert best practices.
Citrienfonds

Het programma Naar regionale oncologienetwerken is onderdeel van het Citrienfonds. Dit fonds wordt mogelijk gemaakt door ZonMW, in opdracht van het Ministerie van VWS. De Nederlandse Federatie van samenwerkende umc’s (NFU) is bestuurlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het programma. Het UMCG (Groningen) is namens alle regio’s penvoerder.

Het programma heeft een stuurgroep met 8 zorgprofessionals uit de umc’s. Er wordt samengewerkt en afgestemd met de landelijke Taskforce Oncologie, waarin diverse koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd, zoals FMS/ SONCOS (medisch specialisten), NVZ (algemene ziekenhuizen), IKNL, NHG (huisartsen) en NFK (patiënten).

Het programma heeft een effectieve looptijd van 3,5 jaar, verdeeld over drie subsidieperiodes:

  1. Periode 1; augustus 2015 – augustus 2016
  2. Periode 2: september 2016 – december 2017
  3. Periode 3: januari 2018 – december 2018