Nieuwsbrief | Maart 2022

Oncologienetwerken

Ernst Kuipers ambassadeur van ons programma

"Oncologische zorg is complex en daarom zijn regionale samenwerkingsverbanden zo ontzettend belangrijk." Dit zijn de woorden van Ernst Kuipers, minister van VWS. Een betere ambassadeur voor ons programma hadden we ons niet kunnen niet wensen! Net als Arja Broenland (directeur NFK) en Han van Krieken (rector magnificus Radboud Universiteit) was hij bereid om op video te vertellen waarom hij ons programma zo waardevol vindt.

"Citrienfonds zet innovaties in beweging"

Iedereen mag zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst. Regionale oncologienetwerken en de andere Citrienfondsprogramma’s reiken het nieuwe kabinet daarvoor belangrijke innovaties aan. De impact van het Citrienfonds wordt steeds duidelijker zichtbaar. Trefzekere oncologische zorg in regionale oncologienetwerken vanuit ons programma, maar ook betere zorg door betere zorginformatie, effectieve e-healthtoepassingen en het terugdringen van niet-gepaste zorg.

Gegevenssets oncologie

Van gegevensset naar begrijpelijke taal voor patiënten

Kanker.nl is een samenwerking gestart met Nictiz en ons programma om medische terminologie in patiëntenportalen begrijpelijk te maken voor patiënten. In dat kader hebben themamanager Eefje van Kessel, stuurgroeplid Marc Besselink en verschillende projectleiders meegewerkt aan de totstandkoming van oncologische woordenboeken.

Digitale uitwisseling

"Digitale gegevensuitwisseling bereik je alleen samen"

Heleen Hoogvliet is informatiearchitect en adviseur transmurale gegevensuitwisseling bij het LUMC. Samenwerken, over de muren van het eigen ziekenhuis heen, is volgens haar de enige manier om tot gegevensuitwisseling te komen. Ze is sinds kort onze nieuwe ambassadeur Digitale uitwisseling voor de regio West-Nederland.

Terugkijken: Verdiepingssessie uitwisselen BgZ/patiëntsamenvatting met XDS

Ziekenhuizen in de regio Noordoost-Nederland wisselen de patiëntsamenvatting uit via het platform XDS NN. Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen andere regio’s daarvan leren? Daarover ging de goed bezochte Verdiepingssessie die we 14 december organiseerden.

Passend behandelplan

Meer weten over de Onco-app? Schrijf je in!

De Onco-NH-app is een eigentijds hulpmiddel voor zorgverleners die bij een bepaald regionaal zorgpad betrokken zijn. Hoe kun je de app inzetten, welke ervaringen zijn er, maar bovenal ook: hoe kan een dergelijke app regionale samenwerking faciliteren? Maandag 14 maart organiseren we hier een online Verdiepingssessie over.

Voortgang Passend behandelplan

De regio’s boeken goede voortgang bij het implementeren en integreren van het model Passend behandelplan. Dit pakken ze aan voor één of soms twee tumorsoorten. Het doel: iedere patiënt met die vorm van kanker een passend behandelplan bieden.

Betere zorg voor oudere patiënten

Suzanne Festen is internist ouderengeneeskunde (UMCG) en betrokken bij complexe behandelbesluiten en dilemma’s voor oudere patiënten. Voor haar promotie heeft ze onder meer het model Passend behandelplan onderzocht en haar conclusie is dat door het meenemen van de context en de voorkeuren en wensen van patiënten in het behandelplan, de zorg voor oudere kankerpatiënten aanzienlijk kan worden verbeterd.

PROMs in de spreekkamer

Projectleider Myrte Gorris en linking pin Martijn van Oijen (beide Amsterdam UMC) hebben hun project PROMs in de spreekkamer afgerond en gepubliceerd op onze website. Een waardevol document voor iedereen die met PROMs wil gaan werken.

Agenda

11 mrt 2022

Slotbijeenkomst Registratie aan de bron

Volg boeiende interactieve deelsessies over good practices en stappen naar standaardisatie. Het programma wordt afgesloten met gerenommeerde panelleden in een rondetafelgesprek. Onder leiding van Sabine Uitslag discussiëren zij over de hamvraag: wie pakt de handschoen op?

locatie Muntgebouw Utrecht en online

Tijd: 12.00 tot 17.00 uur (online van 13.00 uur tot 16.15 uur)

14 mrt 2022

Verdiepingssessie 14 maart 2022: Regionaal zorgpad altijd bij de hand

De ‘Onco NH-FL’-app is een handig en eigentijds hulpmiddel voor zorgverleners die bij een bepaald regionaal zorgpad betrokken zijn. Hoe kun je de app inzetten, welke ervaringen zijn er, maar bovenal ook: hoe kan een dergelijke app regionale samenwerking faciliteren? 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

online

13 okt 2022

Citrienfonds Impactfestival

Op 13 oktober 2022 organiseert het Citrienfonds een Impactfestival in Amersfoort. Minister Kuipers heeft zijn komst inmiddels bevestigd, heb jij je al aangemeld? Inschrijven kan hier. 

Prodentfabriek Amersfoort

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.