Nieuwsbrief | juli 2020

Gegevenssets oncologie

Nieuwe publicaties!

Onder leiding van themamanager Eefje van Kessel presenteert de werkgroep van thema Gegevenssets oncologie een tweetal documenten die klaar zijn voor publicatie. Even een mondvol jargon: het gaat om Gegevensset Oncologie Algemeen – Beschrijving Oncologisch Zorgproces en de dataspecificatie van de Gegevensset Oncologie Algemeen. Beiden belangrijke bouwstenen om te komen tot eenduidige gestandaardiseerde gegevenssets die nodig zijn voor trefzekere zorg voor alle patiënten met kanker.

Digitale uitwisseling

Ontwikkeling mdo-portalen: "Andere oncologienetwerken moeten ook kunnen profiteren van ons werk"

Het multidisciplinair overleg (mdo) is het hart van de samenwerking in een oncologienetwerk. Dat kan alleen functioneren als alle professionals die virtueel of fysiek bij elkaar om tafel zitten, over de juiste en dezelfde informatie beschikken. Voor een goed en veilig ziekenhuisoverstijgend mdo is een digitaal portaal noodzakelijk.

Waardegedreven financiering

Verbeterd zorgpad sarcoom vraagt innovatieve financiering

Sarcoom is een zeldzame vorm van kanker. In Nederland zijn zes expertisecentra aangewezen voor deze aandoening, vijf umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek. Zij beschikken over de kennis en ervaring om elke patiënt met sarcoom optimale zorg te bieden. Toch wordt 1 op de 3 patiënten niet doorgestuurd naar zo'n centrum, meldde het IKNL zeer recent nog in het rapport Sarcomenzorg in Nederland. Daarbij fijntjes aantekenend dat de overlevingskans van patiënten met sarcoom de afgelopen jaren niet is verbeterd. Moeten dus alle patiënten met sarcoom naar een van die centra? Welnee. Maar ze moeten wél allemaal besproken worden in het regionaal mdo. En daar moet passende financiering voor geregeld worden.

Gegevenssets oncologie

TNM-classificatie nu gevat in zorginformatiebouwsteen

Om een goed beeld te krijgen van de tumor en het stadium van de kanker gebruiken oncologen de TNM-classificatie. De uitkomst is medebepalend voor de behandeling van de patiënt. Het is dus van groot belang dat zorgverleners in oncologienetwerken deze informatie eenduidig en eenmalig aan de bron registreren en goed met elkaar kunnen uitwisselen.

Passend behandelplan

“Tijd van verandering en innovatie”

Het werkbezoek van de projectleiders van thema Passend behandelplan aan Amsterdam UMC verliep anders dan anders. “Het is een tijd van verandering en innovatie”, opende stuurgroeplid en chirurg Geert Kazemier het digitale bezoek vanachter de computer. “Ik opereer sinds een paar weken ook patiënten die ik alleen ken van videobellen.”

Agenda

11 sep 2020

Webinar congres Kanker & Leven

datum: 11 september 2020
tijd: 10.00 - 12.30 uur

online

Meer informatie?
© 2022 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.