Nieuwsbrief | Juni 2023

Oncologienetwerken

Verder langs andere wegen

Het programma Naar regionale oncologienetwerken is afgerond. We sluiten af met mooie resultaten én met veelbelovende lijnen naar de toekomst. “Oncologische netwerkzorg is vanzelfsprekend geworden. In alle regio’s zijn nu brede oncologienetwerken, mede doordat wij er hard aan hebben getrokken om die ontwikkeling te versnellen en te versterken”, zegt programmaleider Hans Nijman.

OncoNext: de volgende stap in databeschikbaarheid

Betere oncologische zorg voor alle patiënten met kanker door eenduidige, gestructureerde registratie van gegevens en het beschikbaar maken daarvan. Dat is de missie van het programma OncoNext waar KWF kortgeleden een flinke subsidie aan toekende. In de kwartiermakersfase van een jaar gaat OncoNext alle nodige partijen verbinden, een landelijk implementatieplan opstellen en de financiering van dat vervolg regelen.

Digitale uitwisseling

Actuele XDS-kaart op Kennisplatform

Welke ziekenhuizen hebben een XDS-koppeling? Welke XDS-verbindingen liggen er in en tussen de regio’s? Een kaart met de huidige stand van zaken vind je op het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg.

Gegevenssets oncologie

Groeimodel Gegevensset in de schijnwerper

Tijdens het congres Architectuur in de Zorg mochten Lana, Michael, Lonneke, Eefje en Floor nog eenmaal shinen met het groeimodel als hulpmiddel om te komen tot duurzame gegevensset implementaties. 

Digitale uitwisseling

Sprint naar betere digitale uitwisseling

Zuidwest-Nederland geeft de digitale uitwisseling tussen ziekenhuizen een flinke boost onder de noemer WeConnect. Tien ziekenhuizen en een revalidatiecentrum verbeteren de onderlinge uitwisseling en beschikbaarheid van patiëntgegevens om zo te komen tot betere en efficiëntere patiëntenzorg.

Passend behandelplan

Video over resultaten Oncomid

Met gepaste trots presenteert oncologienetwerk Oncomid de video 'Oncomid en het Citrienfondsprogramma 'Naar regionale oncologienetwerken'. In deze korte film nemen verschillende zorgprofessionals je in vogelvlucht mee langs een aantal highlights uit programma.

Gegevenssets oncologie

Eindrapportage thema Gegevenssets oncologie

Onder leiding van themamanager Eefje van Kessel heeft de werkgroep Gegevenssets oncologie haar eindrapportage opgeleverd met daarin een overzicht van de projectresultaten.

Oncologienetwerken

Dit is de laatste nieuwsbrief van Regionale oncologienetwerken. De missie van ons programma wordt onder meer voortgezet door OncoNext en Oncologienetwerken Nederland. We blijven jullie van deze mooie nieuwe initiatieven ook in de toekomst graag op de hoogte houden! 

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.