Nieuwsbrief | juni 2020

Waardegedreven financiering

Financiering mdo 2.0

Met de regionalisering van de oncologische zorg verandert ook het multidisciplinair overleg (mdo). Een aanzienlijk deel van de patiënten met kanker wordt besproken in een regionaal mdo of zelfs een regionaal of landelijk expertpanel. Daar gaat veel tijd van zorgverleners in zitten, waar op dit moment geen aparte vergoeding voor is. Wij werken aan adequate financiering van deze bovenlokale vormen van overleg.

Passend behandelplan

Regionaal dashboard met PROMs verbetert borstkankerzorg

De ervaringen en beleving van patiënten zijn onmisbaar om tot passende zorg te komen. Acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland werken daar samen aan en ze hebben inmiddels flinke stappen gezet. “Het is gelukt om de PROMs en de klinische variabelen van acht ziekenhuizen te koppelen en daar een regionaal dashboard van te maken”, aldus een trotse projectleider Femmy Meenhorst. Ook de eerste nazorgpoli en een gemeenschappelijk nazorgprotocol zijn inmiddels een feit.

Digitale uitwisseling

Basisgegevens van patiënten uitwisselen via XDS

Voor een goede regionale samenwerking is snelle, veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van patiëntgegevens noodzakelijk. In Noord-Nederland gebeurt dit via de regionale digitale infrastructuur XDS NN. Radiologiebeelden en -verslagen worden over en weer langs deze snelweg gedeeld. Maar er kan nog veel meer met XDS, zoals het uitwisselen van de patiëntsamenvatting. Binnenkort starten het UMCG en het Martini Ziekenhuis hier een pilot voor.

Oncologienetwerken

Maak gebruik van elkaars kennis!

Alle digitale scholingsmogelijkheden, e-learnings en visiedocumenten over Samen beslissen in één. Floor van Nuenen en Vera Hanewinkel hebben een handig overzicht gemaakt ter inspiratie voor projectleiders, linking pins, zorgverleners en geïnteresseerden die bezig zijn met implementatietrajecten rond Samen beslissen.

Agenda

22 apr 2021

Citrien Meet & Greet

Landelijke bijeenkomst van het Citrienfonds voor betrokkenen van de Citrienprogramma's. Online bijeenkomst, op uitnodiging.

online

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.