Nieuwsbrief | November 2021

Digitale uitwisseling

Naar één mdo-platform voor alle oncologische mdo’s

Eén mdo-platform dat alle regionale oncologische multidisciplinaire overleggen ondersteunt én waar ook andere regio's hun voordeel mee kunnen doen: daar werkt de regio Noordoost-Nederland aan. Drie ziekenhuizen doen in een pilotproject ervaring op met zo’n gezamenlijk mdo-platform en onderzoeken wat er nodig is om straks snel op te kunnen schalen.

Passend behandelplan

Mini-docu over netwerkcasemanagement

In een deze drie minuten durende video wordt uitgelegd waarom we als programma inzetten op netwerkcasemanagement. Met medewerking van Tapasya Vreeken (LUMC), Ilona van der Loos (Vivent Thuiszorg), Marisa Geukes (JBZ en V&VN) en Babette Kuiper (Amsterdam UMC). 

Waardegedreven financiering

Verrekenen binnen het netwerk is nog niet zo makkelijk

Het programma Regionale oncologienetwerken hield begin november een boeiende en drukbezochte online bijeenkomst over waardegedreven financiering. Er zaten allerlei belangrijke stakeholders in de virtuele zaal: van zorgverzekeraars, de NZa, IKNL en DICA tot betrokkenen bij de pilots en wetenschappers. Het voorbeeld van het Borstkankercentrum in Nijmegen, waar twee ziekenhuizen hun inspanningen binnen een gezamenlijk zorgtraject verrekenen via onderlinge dienstverlening, maakte veel los.

Gegevenssets oncologie

Standaard mdo-formulier hoeksteen van efficiënt mdo

De expertpanels colorectale levermetastasen en primaire levertumoren van het Máxima Medisch Centrum en het Maastricht UMC+ kunnen gebruik gaan maken van standaard mdo-formulieren. De formulieren vormen een mooie stap richting gestandaardiseerd gegevens uitwisselen. Projectleider Pedro Jansen deelt zijn geleerde lessen.

Digitale uitwisseling

Verdiepingssessie 14 december 2021: Uitwisselen BgZ/patiëntsamenvatting met XDS

Ziekenhuizen in de regio Noord-Nederland wisselen de patiëntsamenvatting uit via het platform XDS NN. Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen andere regio’s daarvan leren? Daar gaan we in deze Verdiepingssessie op in.

Passend behandelplan

Netwerk-app verovert Nederland

De ‘Onco NH-FL’-app met informatie voor zorgprofessionals over regionale zorgpaden wordt steeds vaker ingezet. Inmiddels zitten er al drie regionale zorgpaden uit de regio Noord-Holland /Flevoland in de app. Ook oncologienetwerken uit andere regio’s zijn aan de slag met het ontwikkelen van een app voor hun zorgprofessionals.

Digitale uitwisseling

Overhandiging Implementatietoolkit XDS

Laurens de Groot, themamanager Digitale uitwisseling van Regionale Oncologienetwerken heeft het eerste exemplaar van de Implementatietoolkit XDS overhandigd aan Tie Tjee, leveranciersvoorzitter van IHE Nederland tijdens de Zorg & ICT Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Agenda

01 dec 2021

Wat staat een patiënt met de diagnose melanoom te wachten?

Tijdens dit webinar van de collega's van Oncomid, nemen de betrokken medisch specialisten (dermatoloog, chirurg en oncoloog) je stap voor stap mee in wat de diagnose melanoom precies inhoudt voor de patiënt. De speciaal hiervoor ontwikkelde praatplaat vormt hierbij de leidraad. 

Het webinar vindt online plaats op 1 december van 17.00 tot 18.00 uur. Stuur een e-mail naar Camilla Basart voor aanmelding. 

online

Meer informatie?
© 2022 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.