Nieuwsbrief | Mei 2023

Digitale uitwisseling

‘We blijven inzetten op landelijke gegevensuitwisseling’

Geslaagde good practices, mooie producten en heel veel kennis en expertise: twee ambassadeurs Digitale uitwisseling van ons programma kijken terug en blikken vooruit: hoe moet het verder met digitale gegevensuitwisseling in de zorg?


Waardegedreven financiering

‘Huidige bekostiging werkt niet goed voor netwerkzorg’

De bekostiging van waardegedreven netwerkzorg is een complex vraagstuk, zo is de afgelopen Citrienperiode wel gebleken. “Onze huidige wijze van bekostigen staat netwerkzorg in de weg”, zegt Ineke Middelveldt, themamanager Waardegedreven financiering. “De bekostiging is nog te veel gebaseerd op historische budgetten, is binnen instellingen en in het stelsel gefragmenteerd en volgt niet de patient journey.”

Digitale uitwisseling

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg groeit door

Er wordt hard gewerkt aan het vullen en verder in beweging brengen van het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg. Het doel: zó veel inhoud en interactie genereren dat de sneeuwbal vanzelf gaat rollen - en groeien. De teller van het aantal leden staat nu op 280. Dat is al een substantieel deel van de community.

Passend behandelplan

'Elke regio koos z’n eigen route'

Het beschikbaar stellen van een passend behandelplan voor tenminste één tumortype in iedere regio, dat was het ambitieuze plan van de werkgroep Passend behandelplan onder leiding van themamanager Fabrizia Ketelaars. “Elke regio koos z’n eigen route om dit te realiseren.”

Oncologienetwerken

Veel belangstelling voor congres Kanker & Leven

Op het congres Kanker & Leven op 12 mei jl. van de Taskforce Cancer Survivorship Care stond de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden. Namens OncoNoVo+ en ons programma droeg Eefje van Kessel bij aan dit congres.

Gegevenssets oncologie

Kijk de Verdiepingssessie terug over het Groeimodel Gegevenssets

Wanneer is een gegevensset klaar om landelijk geïmplementeerd te worden? Eefje van Kessel, Lonneke Vermeulen, Michael van der Zel en Floor van Nuenen belichtten in de Verdiepingssessie van 9 mei jl. het Groeimodel Gegevenssets.

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.