Nieuwsbrief | November 2022

Oncologienetwerken

De meerwaarde van een oncologienetwerk

Annemieke Thijssen is MDL-arts met aandachtsgebied oncologie en voorzitter van de oncologiecommissie in het Albert Schweitzerziekenhuis. Daarnaast is ze voorzitter van Concord, een van de beide oncologienetwerken in de regio Zuidwest-Nederland. Concord bestaat uit acht regionale ziekenhuizen met het Erasmus MC als academische partner. Een gesprek over de rol van dit oncologienetwerk voor de kankerzorg in de regio.

Passend behandelplan

Naar brede regionale zorgnetwerken voor iedere patiënt met kanker

De regio Midden-Nederland (Oncomid) heeft een transmuraal expertteam ontwikkeld. Op de agenda van dit overlegorgaan staan best practices uit de oncologische netwerkzorg die ook de eerstelijn omvatten. Het doel is om deze voorbeelden regionaal verder te brengen zodat het volledige zorgnetwerk structureel onderdeel wordt van passende zorg.

Digitale uitwisseling

Data Delen Midden-Nederland wérkt

Zes ziekenhuizen in Midden-Nederland ontwikkelden samen met een aantal partijen een regionale IT-infrastructuur. Onder de noemer Data Delen Midden-Nederland kunnen ziekenhuizen nu snel en veilig patiëntgegevens uitwisselen voor het multidisciplinair overleg. Andere oncologienetwerken kunnen aansluiten op deze infrastructuur en die aanpassen aan hun eigen situatie.

Uitwisseling met pgo’s: jouw ervaring is goud waard!

Werk jij aan de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en de patiënt via diens persoonlijke gezondheidsomgeving oftewel pgo? Dan is jouw ervaring goud waard. Deel je kennis en je oplossingen op digitaleuitwisseling.nl met collega’s uit het hele land! Je kunt andersom daar ook je vragen of praktische problemen voorleggen.

Oncologienetwerken

Geslaagd Citrienfonds Impactfestival

Met een feestelijke middag vol mooie resultaten vierde het Citrienfonds op 13 oktober 2022 zijn 8-jarig bestaan.

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.