Nieuwsbrief | December 2022

Oncologienetwerken

Hans Nijman nieuwe kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker

De juiste man op de juiste plaats! Hans Nijman is de nieuwe kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker bij het Zorginstituut Nederland.

Gegevenssets oncologie

Gegevensset MDO: de basisset voor elk mdo

Een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal multidisciplinair overleg (mdo): dat is de Gegevensset MDO. Ziekenhuizen kunnen deze landelijke basisset in hun eigen epd inbouwen. Voor de verschillende mdo’s kunnen ze die aanvullen met de relevante tumorspecifieke informatie.

Passend behandelplan

Betere borstkankerzorg dankzij ‘bijwerkingen app’

De regio Zuidwest-Nederland ontwikkelde samen met IKNL een app waarin patiënten met uitgezaaide borstkanker hun bijwerkingen kunnen invullen. Het levert betere zorg op, voor en door de patiënt.

Oncologienetwerken

Vijf vragen aan stuurgroeplid Michel Wouters

Michel Wouters (AvL, LUMC en DICA) is hoogleraar kwaliteit van de oncologische zorg en stuurgroeplid van ons programma Naar Regionale oncologienetwerken. Hij zet zich onder meer in voor het bevorderen van gestructureerde verslaglegging. “Met data uit de dagelijkse praktijk moeten we de zorg uitdagen om iedere keer weer iets beter te worden.”

Digitale uitwisseling

Welk mdo-platform wordt het?

Het mdo-platform is een extern platform waar gegevens gedeeld worden die afkomstig zijn uit verschillende epd’s. Voor een goed en veilig ziekenhuisoverstijgend multidisciplinair overleg is zo’n digitaal platform onmisbaar. Vier regio’s doen al geruime tijd ervaring op met mdo-platforms van verschillende leveranciers. Wat zijn de ontwikkelingen en bevindingen? Een rondje door Nederland.

Succesfactoren voor een online mdo

Gelijkwaardigheid van deelnemers, sterk voorzitterschap en een duidelijke rolverdeling: het zijn enkele noodzakelijke ingrediënten voor een geslaagd online multidisciplinair overleg (mdo). Amsterdam UMC onderzocht naast de technische ook de ándere succesfactoren voor een online mdo.

Oncologienetwerken

Fijne feestdagen!

Namens het programmateam van Regionale oncologienetwerken wensen we iedereen een heel mooi en gezond 2023. 

Louwke, Theone, Annelies 

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.