Nieuwsbrief | Mei 2022

Oncologienetwerken

Minister Kuipers onderstreept belang van samenwerking in de oncologie

Minister Ernst Kuipers van VWS ontving op 22 april jl. het rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’, dat is geschreven in opdracht van de Taskforce Oncologie. ‘We eindigen nu in de middenmoot, terwijl de top 3 in Europa haalbaar is’, aldus de minister.

Oncologienetwerken

Oncologienetwerken in beeld

Samen met IKNL, NFK en FMS/SONCOS presenteerden we eind april een diepgaand rapport over de stand van de oncologische netwerkzorg in Nederland. De Taskforce Oncologie mocht het aanbieden aan minister Kuipers van VWS tijdens het jaarlijkse SONCOS-congres, dat deze keer helemaal aan oncologische netwerkzorg gewijd was. Ineke Middelveldt, themamanager Waardegedreven financiering, initiatiefnemer en een van de hoofdauteurs, over de aanleiding en de belangrijkste bevindingen. In volgende nieuwsberichten zullen we nader ingaan op de ingewikkelde bekostigingsproblematiek die speelt rond netwerkzorg en op andere zaken die uit het rapport naar voren komen.

Gegevenssets oncologie

Grip op data verbetert de zorg

Betere zorg voor patiënten met een hersentumor door grip op je data. De standaard Gegevensset Glioom die dit mogelijk maakt, is ontwikkeld in een proeftuin van ons thema Gegevenssets oncologie.

Passend behandelplan

Nieuwe Gegevensset Mensgebonden Informatie

Deze gegevensset kan ingezet worden bij behandelbesluitvorming om te komen tot een Passend behandelplan. Medisch technisch passend en passend bij de mens.

Digitale uitwisseling

"Regio’s moeten samen werken aan landelijke gegevensuitwisseling"

Het Prinses Máxima Centrum en het UMC Utrecht kunnen sinds kort rechtstreeks via XDS patiënten verwijzen naar het UMC Groningen en over en weer relevante patiëntinformatie delen. Dit is gelukt door de XDS-netwerken waar deze ziekenhuizen deel van uitmaken aan elkaar te knopen. De koppeling met Amsterdam UMC staat inmiddels ook op stapel.

Passend behandelplan

Regionaal mdo slokdarm-maagtumoren Noordoost-Nederland van start

De regio Noordoost-Nederland kent drie gelijkwaardige subregio’s waar patiënten met slokdarm- of maagtumoren terecht kunnen voor chirurgische behandeling en chemoradiatie. Elk van de drie subregio's heeft een eigen mdo. Een deel van de patiënten wordt besproken in een gezamenlijk regionaal mdo. Voor de inrichting daarvan is onder meer gebruik gemaakt van onze Blauwdruk Optimaal MDO.

Digitale uitwisseling

Leren van elkaar op digitaleuitwisseling.nl

Steeds meer mensen weten het Kennisplatform digitaleuitwisseling.nl te vinden en delen daar hun vragen en ervaringen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. ‘Door in gesprek te gaan met elkaar ontwikkelen we gezamenlijk kennis en kunde’, zeggen platformleden van het eerste uur Seraya de Vries en William Goossen.

Gegevenssets oncologie

Leidraad Gegevensset Oncologie Algemeen

Binnen het thema Gegevenssets oncologie is een leidraad gemaakt voor de Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA). Het document is behulpzaam voor zowel medische zorgprofessionals als klinisch informatici. “Iedereen die bezig is met gegevenssets kan er z’n voordeel mee doen”, aldus Eefje van Kessel, themamanager Gegevenssets oncologie.

Agenda

13 okt 2022

Citrienfonds Impactfestival

Op 13 oktober 2022 organiseert het Citrienfonds een Impactfestival in Amersfoort. Minister Kuipers heeft zijn komst inmiddels bevestigd, heb jij je al aangemeld? Inschrijven kan hier. 

Prodentfabriek Amersfoort

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.