Nieuwsbrief | Waardegedreven financiering juni 2020

Waardegedreven financiering

Samen vooruit!

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij het thema Waardegedreven financiering van zorg in oncologienetwerken. De geplande eerste Rondetafelconferentie op 12 maart waarvoor u was uitgenodigd, kon helaas geen doorgang vinden door de COVID 19-pandemie. We brengen u daarom langs deze weg op de hoogte van onze activiteiten en we hopen u op een later moment opnieuw te mogen uitnodigen om input te geven.

Waardegedreven zorg in netwerken

Zichtbaar en meetbaar maken van kwaliteit in relatie tot de kosten van zorg is een belangrijke stap om te komen tot waardegedreven zorg in oncologienetwerken. Daarvoor ontwikkelen we tumorspecifieke meetmodellen in vier verschillende proeftuinen: voor multiple myeloom, ovariumcarcinoom, maag- en slokdarmkanker en voor de thuistoediening van immunotherapie.

Proeftuin multipel myeloom

Vijf Nederlandse ziekenhuizen werken al langere tijd samen aan het stapsgewijs verhogen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met multipel myeloom. Dat doen ze door het meten én delen van klinische uitkomsten en patiëntervaringen. In het programma Naar regionale oncologienetwerken gaat dit samenwerkingsverband nu kijken of kwaliteit en doelmatigheid in één meetmodel kunnen worden samengebracht.

Bekostiging van netwerkzorg

We onderzoeken in drie proeftuinen hoe we kunnen komen tot passende bekostigingsvormen voor zorg in oncologienetwerken. Het uitgangspunt is dat waardegedreven zorg vraagt om waardegedreven bekostiging. De bedoeling is om de bekostiging van netwerkzorg zó te regelen dat de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.

Financiering van 'mdo 2.0'

Oncologische zorg wordt steeds meer georganiseerd vanuit regionale oncologienetwerken. Het multidisciplinair overleg (mdo) verandert mee. Een aanzienlijk deel van de patiënten met kanker wordt besproken in een regionaal mdo of zelfs een regionaal of landelijk expertpanel. Daar gaat veel tijd van zorgverleners in zitten, waar op dit moment geen aparte vergoeding voor is.

Jonge honden in het team

Twee jonge onderzoekers doen geweldig werk bij onze projecten rond het thema Waardegedreven financiering. Maak kennis met Michael Fröhlke en Thomas Reindersma! Allebei combineren ze hun promotieonderzoek met een functie als projectmedewerker bij Regionale oncologienetwerken.

Interessante links

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.