Nieuwsbrief | maart 2020

Oncologienetwerken

Alstublieft: Tien implementatielessen

Regionale oncologienetwerken publiceert een kort en krachtig rapport met de tien implementatielessen van de eerste Citrienfondsperiode.

Passend behandelplan

"Op tijd het gesprek aangaan met de patiënt"

Wie is deze patiënt? Hoe is zijn thuissituatie? Wat vindt hij belangrijk in het leven? Om tot een passend behandelplan te komen, is naast de medisch-technische kant ook persoonsgebonden informatie belangrijk. De Werkgroep Neuro-oncologie Volwassenen (WNOV) in Noord-Nederland wil al die informatie bijeenbrengen om zo iedere patiënt met een hersentumor trefzekere zorg te bieden.

Passend behandelplan

Taskforce Oncologie onderschrijft model Passend behandelplan

Naar regionale oncologienetwerken heeft begin maart zijn rapport Werken aan een passend behandelplan aangeboden aan de Taskforce Oncologie. De Taskforce onderschreef bij die gelegenheid dat dat voor een passend behandelplan drie elementen moeten worden betrokken: de medische mogelijkheden, algemene gezondheidskenmerken én de wensen en doelen van de patiënt.

Gegevenssets oncologie

Eerste versie Gegevensset Oncologie Algemeen gepubliceerd!

De eerste versie van de Gegevensset Oncologie Algemeen is er! De Gegevensset Oncologie Algemeen bevat oncologie-generieke gegevens waarvan de verwachting is dat deze in ieder oncologisch zorgproces klinisch relevant zijn. De set is de basis voor de verdere ontwikkeling van oncologie-specifieke gegevenssets, welke ondermeer in de proeftuinen ontwikkeld gaan worden.

Waardegedreven financiering

Jonge honden in het team

Twee jonge onderzoekers doen geweldig werk bij onze projecten rond het thema Waardegedreven financiering. Maak kennis met Michael Fröhlke en Thomas Reindersma! Allebei combineren ze hun promotieonderzoek met een functie als projectmedewerker bij Regionale oncologienetwerken.

Oncologienetwerken

Next level netwerkzorg

Het gaat goed met de oncologische netwerkzorg in de regio Noord-Holland/Flevoland. Dat de betrokken zorgprofessionals zeer enthousiast en gemotiveerd zijn, bleek duidelijk op de netwerkbijeenkomst eind februari. Netwerkvoorzitter prof. dr. Geert Kazemier onderstreepte dat het bij trefzekere oncologische netwerkzorg gaat om meer dan het aanbieden van state-of-the-art medische opties. “We moeten ons ook afvragen: wat vindt de patiënt belangrijk en hoe helpt het warme contact ons om de beste oncologische zorg te bieden?”

Digitale uitwisseling

"Kennis uitwisselen en mensen enthousiasmeren"

Met één muisklik alle relevante patiëntgegevens uit alle regionale ziekenhuizen op je beeldscherm: dat vereist, naast complexe techniek, ook goede kennisuitwisseling tussen ziekenhuizen. Roos van Eijk, ICT-consultant bij het UMCU en ambassadeur Digitale uitwisseling, zet zich hier dagelijks voor in.

Waardegedreven financiering

Uitstel Rondetafelconferentie vanwege coronavirus

Onze Rondetafelconferentie over Waardegedreven financiering die op 12 maart zou plaatsvinden, is helaas afgeblazen in het kader van de anti-coronamaatregelen. Heel erg jammer, want de vele aanmeldingen bevestigden wat wij al dachten: financiering van netwerkzorg is een ‘hot’ onderwerp waar heel veel belangstelling voor is. Het doel van de Rondetafelconferentie was om de perspectieven van verschillende partijen – dokters, zorgverzekeraars, bestuurders, wetenschappers - op aspecten van dit onderwerp boven tafel te krijgen. Zodra de ontwikkeling op coronagebied het toelaat, zullen we een nieuwe datum prikken. Wordt vervolgd!

 

Meer informatie?
© 2022 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.