Nieuwsbrief | Oktober 2022

Passend behandelplan

Gegevensset Passende Zorg

Passende zorg vereist dat persoonsgebonden informatie meeweegt in de gezamenlijke besluitvorming van zorgverleners en patiënten. Deze informatie moet systematisch worden vastgelegd zodat zij altijd en overal beschikbaar is en daadwerkelijk kan worden (her)gebruikt. Wij ontwikkelen daartoe momenteel de gestandaardiseerde Gegevensset Passende Zorg (GPZ). Ook werken we er hard aan om te zorgen dat de gegevens gestructureerd in de epd’s kunnen worden geregistreerd.

Waardegedreven financiering

De winst van netwerkzorg verzilveren

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) stuurt aan op een transformatie van het zorglandschap om patiënten meer passende zorg te bieden. Themamanager Waardegedreven financiering Ineke Middelveldt is er blij mee. Want bij die focus hoort structurele aandacht voor waardegedreven zorg, met transparantie over data, leren van elkaar en samen systematisch de kwaliteit én doelmatigheid verhogen. Precies waar het in haar thema over gaat.

Digitale uitwisseling

Doorpakken met digitaleuitwisseling.nl!

Kennis delen over gegevensuitwisseling, elkaar inspireren en concrete handvatten bieden: het Kennisplatform digitaleuitwisseling.nl is daar de aangewezen plek voor. Steeds meer mensen weten het platform te vinden: ‘Nu is het tijd om door te pakken en gegevensuitwisseling in de zorg gezamenlijk verder te brengen.’

Oncologienetwerken

Podcast over oncologische netwerkzorg

Internist-oncoloog Koos van der Hoeven voelt programmaleider Hans Nijman en stuurgroeplid Haiko Bloemendal aan de tand over de status van oncologische netwerkzorg in Nederland.

Oncologienetwerken

Niet langer wachten met preventie

De sterfte aan kanker is verontrustend hoog in Nederland, vergeleken met andere hoge-inkomenslanden. Een intensiever en efficiënter preventie­beleid is dringend nodig, waarschuwen Valery Lemmens (IKNL), Marcel Verheij (FMS/ SONCOS), Hans Nijman (Citrienfonds) en Thijs Merkx (IKNL) in een gezamenlijk betoog in Medisch Contact

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.