Nieuwsbrief | Februari 2021

Gegevenssets oncologie

Twee gegevenssets in één klap!

Mooi nieuws uit de proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren: de eerste versie van de Gegevensset hypofysetumoren is klaar! En nog mooier: de projectgroep ontwikkelde in één moeite door een tweede set, voor een andere zeldzame tumorsoort, namelijk schildkliertumoren.

Oncologienetwerken

Passend behandelplan

‘Deze blauwdruk is een super startpunt voor elk mdo’

Het Radboudumc ontwikkelde een blauwdruk voor een efficiënt en effectief multidisciplinair overleg (mdo). Het is een praktisch hulpmiddel met handige stappenplannen en voorbeelden, waarmee andere ziekenhuizen en netwerken direct aan de slag kunnen. Donderdag 4 maart hielden we een online Verdiepingssessie over het optimaliseren van het mdo.

Digitale uitwisseling

Betere gegevensuitwisseling door standaard mdo-formulier

OncoZON, het oncologienetwerk in Zuidoost-Nederland, ontwikkelde een standaard mdo-formulier voor de regionale bespreking van patiënten met colorectaal carcinoom. Daarmee verbetert het proces rondom dit multidisciplinair overleg sterk. En het mooie is: het formulier is landelijk beschikbaar én gemakkelijk aan te passen voor andere tumorsoorten.

Passend behandelplan

Goede zorg en meer regie voor palliatieve patiënten

Projectleider Ina Wolthers heeft met haar project Proactief Palliatief Zorgplan in een PGO, als doelen voor ogen: de zorg verbeteren voor de palliatieve patiënt met kanker en meer regie bij de patiënt. En dan niet alleen met een behandelplan, maar juist met een zórgplan. Of, zoals Wolthers het noemt, een passend behandel-zorgplan.

Waardegedreven financiering

Nieuwe inventarisatie van oncologienetwerken

Welke oncologienetwerken zijn er anno 2021 in Nederland, en hoe zijn ze georganiseerd? Wat levert netwerkzorg op? Dat gaan we de komende tijd in kaart brengen. We deden al eens eerder zo’n inventarisatie, in 2017. De ontwikkelingen gaan snel, naar verwachting is er veel veranderd. Alle reden dus om een actuele momentopname te maken. En dat niet alleen, we streven ook naar een rijke kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de oncologienetwerken.

Passend behandelplan

De waarde van beeldbellen

Tijdens de coronapandemie wordt er veel ingezet op digitale communicatie tussen artsen en patiënten, onder meer met beeldbellen. Een gezamenlijke studie binnen de Citrienfondsprogramma's E-Health en Regionale oncologienetwerken gaat het effect hiervan nader onderzoeken.

Meer informatie?
© 2023 Regionale Oncologienetwerken
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om *|EMAIL|* af te melden.