Je gekozen filters:
Wis alle filters
Zomeravondconferentie

Zomeravondconferentie Regionale Oncologienetwerken

06-07-2018
Op donderdag 14 juni vond in de Rietschans te Haren de Zomeravondconferentie Regionale Oncologienetwerken plaats. De belangstelling voor deze conferentie in Noord Nederland was groot. Ruim 130 huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, beleidsmedewerkers en verzekeraars verkenden samen met inspirerende dagvoorzitter Tom van het Hek het belang van regionale netwerkzorg in de oncologie en hoe zij daar in de noordelijke regio gezamenlijk verder invulling aan kunnen geven. Opvallend was de zeer ruime vertegenwoordiging van verpleegkundigen tijdens de conferentie. De avond was georganiseerd door het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken van ZonMw en NFU.
‘Naar oncologische zorg op maat’ Donderdag 14 juni 2018

Inleider Hans Nijman, programmaleider van dit landelijke programma Naar regionale oncologienetwerken, liet zien dat Nederland in Europees perspectief uitstekende oncologische zorg levert. “Maar ieders overtuiging is dat het nog veel beter kan. Met goede samenwerking van zorgprofessionals in regionaal verband, in afstemming met patiënten, kan ongewenste praktijkvariatie worden voorkomen”, aldus Nijman. Samenwerking en het delen van kennis zijn dan sleutelwoorden. Om in het netwerk makkelijk gegevens digitaal met elkaar uit te kunnen wisselen speelt ook goede ICT een belangrijke rol. Wim Hodes van Stichting Gerrit liet zien dat het Noorden daarin een voorsprong heeft; alle ziekenhuizen zijn al aangesloten op een zogenoemd XDS-netwerk en kunnen veilig en realtime beelden en gegevens met elkaar uitwisselen. “Daarmee is een belangrijke randvoorwaarde voor netwerkzorg al ingevuld. De volgende uitdaging is om ook alle huisartsen elektronisch aan dat netwerk te koppelen”, zei hij.

Vervolgens boog het gezelschap zich over de vraag hoe specialisten, verpleegkundigen, huisartsen en andere zorgprofessionals de regionale samenwerking in de praktijk zelf verder vorm kunnen geven. Wat moet dan met elkaar worden georganiseerd en afgesproken? In diverse workshops presenteerden projectleiders en professionals de eerste resultaten van concrete projecten op dat gebied.

Patiëntvoorkeuren

Een workshop ging over het structureel betrekken van patiëntvoorkeuren en gezondheidsstatus van een patiënt, naast de beoordeling van de medische behandelopties, om te komen tot een zogenoemd passend behandelplan. Het betrekken van patiëntvoorkeuren leidt bij een kwart tot soms een derde van de patiënten tot een aanpassing in de medisch voorgestelde aanpak, waarbij ook niet behandelen een optie is. In de voorbeelden hadden vooral verpleegkundigen het initiatief om dit goed te organiseren: extra werk in het voortraject, maar met daarna heldere afspraken en verwachtingen, passende zorg en meer tevreden patiënten.

Persoonlijke gezondheidsomgeving in de palliatieve zorg

Een andere workshop liet bijvoorbeeld zien hoe patiënten meer regie kunnen krijgen door het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving in de palliatieve zorg. Blijkens een ‘eigen’ project in Noord Nederland kan dit in de praktijk digitaal worden ingericht, waarbij alle betrokken zorgverleners mantelzorgers en anderen, met toestemming van de patiënt, altijd realtime over de meest recente gegevens beschikken. 

Financiering van netwerkzorg

Niet onbelangrijk was ook de workshop over de financiering van netwerkzorg. De huidige manier van financieren sluit onvoldoende aan of werkt netwerkzorg op onderdelen soms zelfs tegen. Tot in de hoogste regionen in Nederland, bij het ministerie van VWS en de NZa, wordt daarom gestudeerd op een aanpassing. “En dat gaat goed komen”, aldus projectleider Ineke Middelveldt, op een indringende vraag van Tom van het Hek.

Dilemma’s en uitdagingen

Welke dilemma’s en uitdagingen liggen er nog? Wat betekent deze netwerkzorg voor instellingen en professionals? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? Hoe kan iedereen zelf bijdragen om de transitie naar Regionale Oncologienetwerken voor patiënten zo goed mogelijk vorm te geven? Dat waren de onderwerpen tijdens de plenaire discussie bij het slot van de conferentie. Duidelijk is dat iedereen bij de transitie naar netwerkzorg in de oncologie een rol heeft, van arts tot verpleegkundige, van administratief medewerker tot ICT-medewerker en ziekenhuisbestuurder.

We kijken terug op een hele geslaagde en leerzame avond met een mooi gezelschap!