Je gekozen filters:
Wis alle filters
XDS

XDS wordt DE standaard van gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen

23-06-2017
Netwerken worden steeds belangrijker in de zorg. Overal ontstaan regionale samenwerkingsverbanden waarbij in multidisciplinair regionaal overleg de behandeling van de patiënt wordt uitgevoerd. Op die manier kan de aanwezige expertise optimaal worden ingezet. Dit vraagt om een snelle, digitale, veilige en volledige uitwisseling van de beschikbare dossiergegevens van de patiënt.

In heel Nederland wordt per regio actief gewerkt aan een digitale snelweg tussen alle ziekenhuizen. Patiëntgegevens kunnen dan veilig en snel uitgewisseld worden en hoeven niet meer op cd’s of via de fax tussen ziekenhuizen verstuurd te worden. Deze infrastructuur kent de IHE-XDS standaarden en profielen als uitgangspunt. IHE-XDS is een platform om te garanderen dat alle betrokken zorgverleners in een zorgnetwerk tijdig, volledig, veilig en uniform geïnformeerd zijn. Nu en in de toekomst.

Wat is XDS?

XDS (Cross-enterprise Document Sharing) is een internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Deze standaard wordt door de organisatie IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) wereldwijd uitgezet. Dankzij IHE-XDS profielen kunnen zorginstellingen veilig gegevens uitwisselen met systemen van andere zorginstellingen die ook ‘XDS praten’. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om data los te koppelen van applicaties en worden zorginstellingen niet gedwongen voor één specifieke applicatie te kiezen.

Alle ziekenhuizen in Noord Nederland verbonden

Het project XDS (in 2009 gestart in het UMCG) heeft de basis gelegd voor de regionale XDS-infrastructuur in Noord Nederland (XDS NN). Alle ziekenhuizen in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, m.u.v. Meppel) nemen deel aan en zijn er op aangesloten. Stichting GERRIT is eigenaar en voert de regie over de implementatie van XDS NN. Onder de vlag van Citrien is voortgebouwd op de al ingerichte infrastructuur XDS NN.

Start voor darm- en endeldarmkanker

Het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis werken nu samen om de ingerichte snelweg en XDS-standaard nu ook daadwerkelijk te gebruiken in een behandelprogramma. Bij het ziektebeeld darm- en endeldarmkanker werkt digitale veilige gegevensuitwisseling van het volledige medische dossier inmiddels in test-omgeving. Komende zomer zal er naar verwachting daadwerkelijk door de behandelaars in het multidisciplinair team gebruik van gemaakt kunnen worden.

Daarnaast zijn er nog twee andere IHE-XDS projecten in Noord-Nederland actief. Voor HPB-tumoren worden er gedetailleerde plannen gemaakt om IHE-XDS in te zetten voor betere verwijzingen tussen gespecialiseerde ziekenhuizen in de behandeling van HPB-tumoren.

Voor de zorg van prostaatkanker wordt er samengewerkt door zorgverleners in het Prostaat Centrum Noord-Nederland (PCNN). Het plan is het PCNN nog voor het einde van 2017 te ondersteunen met IHE-XDS profielen om het gezamenlijke multidisciplinaire overleg te versterken en de bespreking van patiënten te vergemakkelijken.

Landelijke afstemming

Landelijk vindt veel afstemming plaats met andere regio’s waar ook IHE-XDS pilots plaatsvinden. Bovendien is er samenwerking met landelijke programma’s als VIPP en MedMij, waarbij het in de kern ook gaat om gestandaardiseerde gegevens op meerdere plekken en bij meerdere doelgroepen veilig te ontsluiten. IHE-XDS wordt hierin gezien als belangrijkste en wereldwijd geaccepteerde oplossing.

De overheid (min. VWS en EZ) ondersteunt actief IHE-Nederland, de verschillende softwareleveranciers zorgen meer en meer voor interoperabiliteit van hun software op de XDS-standaard en de regionale samenwerkingsorganisaties, waaronder GERRIT, zijn recentelijk nauw gaan samenwerken om op te schalen naar landelijke dekking van uitwisseling via XDS.