Je gekozen filters:
Wis alle filters
Meet and greet

Wie gaat dat betalen?

04-12-2017
Tijdens de landelijke Meet & Greet op 17 november jl. in Zeist presenteerden Petra van der Raad en Jenneke Boerman (LUMC) de voorlopige uitkomsten van een inventarisatie in het kader van twee gelieerde landelijke NFU-projecten: Oncologienetwerken en regelgeving (LUMC), – en financiering (UMCG). Van der Raad en Boerman verzochten de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) om een reactie te geven op twee mogelijke manieren van netwerkvorming: formele verwijzing (heen- en weer) en onderlinge dienstverlening. De NZa lichtte toe in hoeverre deze netwerkvormen passen in de huidige regelgeving.


Optie 1: formele heen- en weerverwijzing
Is toegestaan, zowel voor hoog-complexe als voor niet-complexe zorg zolang de hoofdbehandelaar in beide ziekenhuizen niet dezelfde is. Het verwijzende ziekenhuis mag in dat geval een conservatieve DBC voor het voor- en natraject benutten. Het ontvangende ziekenhuis mag een operatieve DBC benutten. Beide DBC’s mogen in dat geval tegelijkertijd open staan.

Optie 2: onderlinge dienstverlening
Is uitsluitend toegestaan wanneer het poortziekenhuis de hoofdaannemer is en het ziekenhuis waar de ingreep plaatsvindt de onderaannemer. Binnen deze optie is het volgens de huidige regelgeving niet toegestaan dat het ziekenhuis waar de operatieve ingreep plaatsvindt, de hoofdaannemer is.

Bovenstaande uitspraken zijn voorlopig en niet bindend. Op dit moment zijn er ook nog geen formele uitspraken over dit thema bekend van Zorgverzekeraars Nederland of het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Wilt u meer informatie of wilt u op de hoogte blijven rondom de ontwikkelingen binnen deze twee thema’s? Dan kunt u contact opnemen met Eduard van der Zwaag (e.j.van.der.zwaag@umcg.nl), werkzaam voor het landelijke NFU-project Oncologienetwerken en financiering.