Je gekozen filters:
Wis alle filters

Werkconferentie Regionaal Oncologienetwerk West

19-12-2018
Op 10 december vond de werkconferentie van Regionaal Oncologienetwerk West plaats in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Na de grote plenaire sessie in juni is deze keer voor een kleinere opzet gekozen, waarbij met name de mensen die intensief betrokken zijn bij Regionaal Oncologienetwerk West, zoals de (vertegenwoordigers van de) voorzitters van oncologiecommissies en netwerktumorgroepen, waren uitgenodigd. Hierbij lag de focus deels op het terugblikken op het afgelopen half jaar waarin eerste successen zijn behaald, en werd vooruitgeblikt naar 2019.
Leren van elkaar en de eerste successen

De diverse netwerktumorgroepen (NTG’s) lieten in vogelvlucht zien wat zij in 2018 bereikt hebben en waar de ambities voor 2019 liggen. Uit dit overzicht blijkt dat er op diverse vlakken raakvlakken zijn en dat de NTG’s goed gebruik kunnen maken van de ervaringen van andere groepen. Wat vooral duidelijk werd is dat het enthousiasme groot is. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er vanuit de specialisten zelf verzoeken tot oprichting van nieuwe NTG’s zijn gekomen, zoals de NTG Melanoom, alsmede de wens tot instelling van regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Er zijn diverse gezamenlijke protocollen opgesteld, waardoor in elk ziekenhuis binnen RO West hetzelfde beleid wordt gevoerd en elke patiënt waar ook in de regio dezelfde hoogkwalitatieve oncologische zorg krijgt.

Blik op de toekomst

Nu we een jaar op weg zijn, de basis inmiddels is gelegd en de eerste resultaten zijn bereikt, is het tijd om vooruit te kijken en concrete doelen, prioriteiten en thema’s te formuleren voor 2019. Het komende jaar zal voornamelijk in het teken staan van het verder uitdiepen van de samenwerking. Zo zullen stappen worden gezet naar het gezamenlijk opzetten van wetenschappelijk onderzoek en zal verder worden gegaan met het opstellen en oprichten van regionale zorgpaden, protocollen en MDO’s.