Je gekozen filters:
Wis alle filters
Succesfactoren

Welk mdo-platform wordt het?

21-12-2022
Het mdo-platform is een extern platform waar gegevens gedeeld worden die afkomstig zijn uit verschillende epd’s. Voor een goed en veilig ziekenhuisoverstijgend multidisciplinair overleg is zo’n digitaal platform onmisbaar. Vier regio’s doen al geruime tijd ervaring op met mdo-platforms van verschillende leveranciers. Wat zijn de ontwikkelingen en bevindingen? Een rondje door Nederland.

Het regionaal mdo vormt de ruggengraat van de samenwerking in een oncologienetwerk. Een digitaal mdo-platform is onmisbaar voor een soepel verloop van dit proces, van de aanmelding tot en met de verslaglegging. Binnen het thema Digitale uitwisseling werken we in drie regio’s – Midden-Nederland (Oncomid), Zuidoost-Nederland (OncoZON) en Noordoost-Nederland - aan pilots met verschillende mdo-platforms. Ook in de regio Noord-Holland/Flevoland wordt hier de nodige ervaring mee opgedaan. Doel is om te komen tot best practices die andere regio’s gemakkelijk kunnen implementeren.
 

Noordoost-Nederland: hoe nu verder?
Noordoost-Nederland koos na een uitgebreid selectietraject voor Workflower van leverancier Amaron. Drie ziekenhuizen deden vervolgens ervaring op met dit platform middels een pilotproject bij gynaecologische oncologie. Met glanzende resultaten: patiënten kunnen volledig geautomatiseerd aangemeld worden en de patiëntinformatie komt rechtstreeks uit het epd. Om nog meer gebruikers kennis te laten maken met het mdo-platform, was er al een tweede pilot in voorbereiding, deze keer voor het regionaal borstkanker mdo. Deze pilot staat voorlopig in de ijskast. Maarten de Ruiter, ambassadeur Digitale uitwisseling en projectleider bij het UMCG: “We wilden deze pilot met vijf ziekenhuizen uitvoeren, maar vooralsnog doet alleen het Martini Ziekenhuis mee. De andere ziekenhuizen in Groningen en Drenthe moeten afhaken omdat ontwikkelagenda’s vol zitten en ze te weinig mankracht hebben om het technisch ontwerp voor hun systemen in te richten.” 

 

Beslisdocument
Ondanks dat er een breed draagvlak is om met één mdo-platform te werken dat zowel geschikt is voor oncologie als voor niet-oncologie blijkt een vervolgstap lastig. Bovendien zijn in Noordoost-Nederland ook andere oplossingen in gebruik om het mdo te ondersteunen. “De vraag is: hoe nu verder”, zegt Maarten. “Op dit moment stellen we een beslisdocument op waarin we alle opties nog eens kritisch tegen het licht houden en waaruit een onafhankelijk advies zal volgen. Wie uiteindelijk de beslissing neemt en hoe we alles gaan financieren, dat is vers twee.” Om een en ander goed te kunnen borgen moeten de prioriteiten, besluitvorming en de financiering goed afgesproken en geregeld worden door de betrokken partijen in de regio. Zo’n governancemodel is onmisbaar, aldus Maarten: “Enerzijds om een keuze te maken voor een platform, maar zeker ook om als regio te zorgen voor goed afgestemde technische ontwikkelagenda’s. Alleen dán kan je als regio gezamenlijk grote stappen zetten om noodzakelijke informatie- en procesondersteuning voor netwerkzorg te realiseren. We hebben dit tien jaar geleden voor elkaar gekregen voor het uitwisselen van beelden. De uitdaging is om dit ook voor de huidige ontwikkelingen vorm te geven.”

 

Oncomid: uitbreiden en opschalen
Dik twee jaar geleden ging regio Oncomid in zee met Vitaly van leverancier OpenLine/Parsek. Dit bleek een gelukkige keuze: Vitaly wordt met succes gebruikt bij de ondersteuning van het mdo van urologische oncologie. Opschaling naar oncologische mdo’s van gynaecologie, upper GI en HPB zit in de pijplijn. Zodra die mdo’s goed draaien, is het plan om uit te breiden met nog eens vijf mdo’s. 
Vitaly maakt deel uit van de regionale IT-infrastructuur die gebouwd wordt door het programma Data Delen Midden-Nederland (DDMN). Jolanda van Blaaderen, product owner bij UMC Utrecht en ambassadeur van ons programma: “We zijn bezig om Vitaly te koppelen aan alle epd’s en beeldopslagsystemen in de regio, aan Zorgplatform van ChipSoft en aan XDS. Ook werken we aan een koppeling tussen Zorgplatform en XDS.”
Samen met zorgverleners kijkt zij hoe het platform nog beter ingericht kan worden zodat patiënten straks helemaal geautomatiseerd kunnen worden aangemeld en patiëntinformatie realtime beschikbaar is voor alle deelnemers aan het mdo. Bij de zes Oncomid-huizen die deelnemen aan DDMN is onlangs de Gegevensset MDO geïmplementeerd, een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal mdo, en die is ontwikkeld samen met het thema Gegevenssets oncologie van ons programma en IKNL. Lees daarover het artikel Gegevensset MDO: de basisset voor elk mdo. De Gegevensset MDO maakt het mogelijk om relevante gegevens voor het mdo rechtstreeks uit het epd te halen. Dat zorgt voor minder registratielast én een betere gegevenskwaliteit.

 

OncoZon: twee parallelle trajecten
Het Máxima Medisch Centrum en het Maastricht UMC+ werken samen aan de ontwikkeling van een mdo-portaal voor het expertteam Lever, ook met Vitaly. “Dat is een moeizaam traject”, vertelt linking pin Fabrizia Ketelaars. “We lopen tegen allerlei dingen aan. Het komt erop neer dat een mdo-portaal vereist dat de epd’s gestructureerd zijn ingericht en dat iedereen kan uitwisselen met XDS. Dat is bij ons nog niet het geval. Wij moeten de informatie meerdere malen overtypen, dan handmatig in het portaal zetten, als pdf downloaden en vervolgens in het epd hangen; het is nog allemaal veel handwerk. Natuurlijk zijn we hard bezig om onze epd’s aan te passen zodat we gestructureerd kunnen vastleggen en uitwisselen. Maar zo ver is het nog niet.”
Parallel aan dit traject loopt er een pilot in het MUMC+ met een zelfgebouwd mdo-portaal, compleet met aanmeldformulier. Dit initiatief lijkt succesvol, maar Fabrizia benadrukt dat het vooralsnog een experiment betreft: “Het is een pragmatische oplossing waar we heel voorzichtig mee omgaan en waarbij we weer tegen andere dingen aanlopen, zoals de strenge wetgeving rondom privacy.” De urgentie om snel met een goed platform te komen, wordt in de regio zeker onderkend: “Er komen steeds meer regionale mdo’s. Je ontneemt patiënten de beste zorg als je hun gegevens niet beschikbaar kunt stellen. Maar we willen tegelijkertijd een goede, veilige oplossing bieden.” 

 

Regio Noord-Holland/Flevoland: optimaliseren mdo in Epic
Vorig jaar startte Amsterdam UMC een pilot met platform Navify van leverancier Roche Diagnostics. Doel was om te onderzoeken in hoeverre Navify aansluit bij de wensen en eisen die de regio stelt aan een mdo-platform en om mogelijk gezamenlijk een ontwikkeltraject in te stappen. De pilot is inmiddels afgerond: beide partijen hebben veel van elkaar geleerd, met name over wat er komt kijken bij een digitaal of hybride mdo. Voorlopig schaft Amsterdam UMC geen extern mdo-platform aan. Marieke van Maanen, projectleider van het programma Samen Digitaal dat zich onder meer richt op een optimale ondersteuning van het digitaal mdo, legt uit waarom: “We hebben de onderzoeksresultaten van onze pilot met Navify bestudeerd, evenals het document Marktverkenning mdo-portalen van Regionale oncologienetwerken en de Blauwdruk Optimaal MDO, eveneens van Regionale oncologienetwerken. Ook hebben we met meerdere leveranciers gepraat. Op basis hiervan concluderen we dat geen enkel extern mdo-portaal op dit moment voldoet aan onze eisen, namelijk: een koppeling met XDS, integratie met Epic en geen handmatige invoer van gegevens. Daarom werken we nu aan een eigen oplossing door de module voor het intern mdo in Epic slimmer in te richten. Zo hebben we een verwijsportaal gemaakt waarmee patiënten ook kunnen worden aangemeld voor het mdo.”