Je gekozen filters:
Wis alle filters
casemanagement

Warme overdracht geeft rust

07-07-2022
Als het goed is, merkt de patiënt er niets van dat hij of zij in een netwerk wordt behandeld. Netwerkzorg moet samenhangende, naadloze zorg zijn. Oncologienetwerken zetten daarom in op regionaal casemanagement. Heel concreet, bijvoorbeeld met uniforme patiënteninformatie en met ‘warme overdracht’ van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Regionaal Oncologienetwerk West ontwikkelde een good practice.

Tapasya Vreeken is projectleider van ons programma in de regio West-Nederland. Zij leidde het inmiddels voltooide project rond netwerkcasemanagement in het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West), voor patiënten met maag- en darmtumoren. “Patiënten die bij ons van het ene ziekenhuis naar het andere gaan, krijgen van de casemanager, een verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige, een visitekaartje mee met daarop de contactgegevens van hun nieuwe aanspreekpunt. Klinkt ouderwets, maar het is simpel en effectief. De patiënt krijgt de bevestiging: ik word verwacht, ze weten wie ik ben.” De regio introduceerde ook zogeheten driehoekgesprekken. “Daarbij zit de patiënt aan tafel met zowel de casemanager van het verwijzende ziekenhuis als die van het ontvangende ziekenhuis. We merken dat deze warme overdracht rust geeft”, zegt Tapasya.

Uniforme patiëntinformatie
Daarnaast is er uniforme patiëntinformatie ontwikkeld, samengesteld door de samenwerkende specialisten in de regio. Handig, want zo ontvangt een patiënt altijd dezelfde informatie, ongeacht in welk ziekenhuis hij of zij behandeld wordt. “De casemanager wijst de patiënt op deze informatie over bijvoorbeeld diagnose, chemoradiatie of operatie. Zo laten we aan patiënten zien dat ze netwerkzorg krijgen en dat de ziekenhuizen samenwerken om tot betere zorg te komen.” Het regionaal casemanagement in Regionaal Oncologienetwerk West gaat zelfs nog een stapje verder. Als onderdeel van een pilot neemt de casemanager sinds kort ook contact op met de eerstelijnszorg, nog vóórdat de patiënt in het mdo wordt besproken. Tapasya legt uit: “We doen dit om na te gaan of er misschien aanvullende informatie is over de doelen, wensen en voorkeuren van de patiënt. Dit is informatie die onvoldoende naar voren komt in de standaard anamnese. Het is een interessante pilot, want enerzijds merken we dat het vanwege drukte bij zowel casemanager als huisarts het lastig is om elkaar te vinden. Maar áls het lukt, dan waardeert de eerste lijn dit enorm. In sommige gevallen kwam er ook echt nieuwe informatie naar voren die van belang was voor de tweede- of derdelijnszorg. Hopelijk kunnen we hier in de toekomst structurele werkvormen voor vinden.”

Casemanagersbijeenkomsten
Ook nu het Citrienproject is afgelopen, ontwikkelt het netwerkcasemanagement zich verder. De casemanagers van RO West hebben elkaar gevonden en ze komen tegenwoordig vier keer per jaar bij elkaar. In die bijeenkomsten stemmen ze af, ze delen ervaringen en tips en wisselen van gedachten over hoe ze hun rol nog beter kunnen vervullen. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de vice-voorzitter van de netwerktumorwerkgroep en tevens verpleegkundig specialist. Verder staat inbreng vanuit de netwerkcasemanagers inmiddels vast op de agenda van de netwerktumorgroep voor de patiëntengroep met maag- en darmtumoren.

 

Tips van Tapasya:

1.
Wil je de casemanagers in jouw regio bijeenbrengen? Laat een periodiek overleg van netwerkcasemanagers aansluiten op bestaande overleggen en maak het tot een vast agendapunt.

2.
Zoek een boegbeeld met hart voor het regionaal casemanagement, een ambassadeur die de regionale casemanagermeetings kan voorzitten.

3.
Laagdrempelig contact tussen artsen en verpleegkundig specialisten geeft een extra boost aan netwerkcasemanagement. Een handig middel is de app ter ondersteuning van de samenwerking binnen tumorwerkgroepen die in een Citrienproject in de regio Noord-Holland /Flevoland is ontwikkeld.

 

Deelnemende ziekenhuizen: 

  • Reinier de Graaf ziekenhuis
  • Alrijne Ziekenhuis 
  • Groene Hart Ziekenhuis 
  • Haaglanden Medisch Centrum
  • HagaZiekenhuis 
  • Langeland Ziekenhuis
  • LUMC

 

Bekijk hier onze minidocu over netwerkcasemanagement!

 

Netwerkcasemanagement in de regio Noord-Holland / Flevoland

In het regionale oncologienetwerk Noord-Holland / Flevoland worden afspraken vastgelegd voor netwerkcasemanagement voor de patiënt met darmkanker. “De casemanagers zorgen ervoor dat de patiënt niet tussen wal en schip valt”, aldus projectleider Babette Kuiper. 

 

Directe aanleiding voor het project netwerkcasemanagement in de regio Noord-Holland / Flevoland was de fusie tussen AMC en VUmc. Babette: “Niet alle casemanagers kenden elkaar, maar moesten ineens wél intensief met elkaar samenwerken. Een van de eerste dingen die we hebben gedaan, is het inzetten van de GE oncologie app met contactgegevens en informatie over het zorgpad. Met behulp van deze app weet je bij wie je moet zijn en kun je elkaar gemakkelijk even contacten”, aldus Babette. “Dat is al een enorme winst wanneer je patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moet doorverwijzen.”

Het project netwerkcasemanagement is vorig jaar gestart en samen met de casemanagers van Amsterdam UMC zijn de volgende pijlers bepaald:

1.
Hoe te verwijzen vanuit academie naar periferie en andersom. Je gebruikt de contactinformatie uit de Onco app aangevuld met documentatie over niet-medische informatie zoals bijvoorbeeld mantelzorg.

2.
Regionale afstemming inzake prehabilitatie. Informatie over bijvoorbeeld fysiotherapie of stoppen met roken neem je regionaal op dezelfde manier mee in de overdracht (in afwachting van landelijke richtlijnen hierover).

3.
Regionale afstemming en overdracht bij functionele klachten na darmchirurgie zodat de patiënt niet opnieuw zijn verhaal hoeft te doen in het volgende ziekenhuis.

“En als het goed is, merkt de patiënt hier allemaal niets van”, vervolgt Babette. “Want alle informatie is door de casemanager bij de juiste persoon op het juiste moment overgedragen en de patiënt hoeft niet opnieuw zijn verhaal te doen bij een doorverwijzing. Tegelijkertijd ontvangt de patiënt de contactgegevens van het nieuwe ziekenhuis. Wie moet ik bellen, waar kan ik terecht, wat is het telefoonnummer van de poli? Het is allemaal duidelijk.”

Ambassadeurs
Om goed samen te werken worden casemanagers uit de regio Noord-Holland /Flevoland op verschillende manieren met elkaar verbonden, via de app, via online meetings (drie a vier keer per jaar) en binnenkort ook weer via een bijeenkomst op locatie. Verder is het ook volgens Babette belangrijk om ambassadeurs in je ziekenhuis te hebben om het casemanagement blijvend op de agenda te houden en kijkt daarbij, net als Tapasya Vreeken in de regio RO West, naar verpleegkundig specialisten die vaak ook als casemanager fungeren. “Zij zorgen ervoor dat de overdracht van de patiënt logistiek goed wordt ingericht.”

Babette Kuiper, projectleider netwerkcasemanagerDeelnemende ziekenhuizen:

“Casemanagers vinden het fijn om elkaar ook gewoon even te spreken over logistieke zaken. We zouden dit ook voor andere tumorsoorten en andere zorgpaden kunnen opzetten. Als je het goed hebt ingericht, is het prima uitrolbaar”  

Deelnemende ziekenhuizen 

- Amsterdam UMC
- Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
- BovenIJ Ziekenhuis 
- Dijklander Ziekenhuis (Hoorn & Purmerend)
- Flevolandziekenhuis 
- Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar & Den Helder)
- OVLG (Oost & West)
- Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
- St. Jansdal 
- Spaarne Gasthuis (Haarlem & Hoofddorp)
- Tergooi Ziekenhuis
- Zaans Medisch Centrum 
- Ziekenhuis Amstelland 

 

Meer lezen?

https://oncologienetwerken.nl/verdiepingssessies/sessie/regionaal-zorgpad-altijd-bij-de-hand

 

 

Netwerkcasemanagement in de regio Oncomid
 

In de regio Oncomid wordt patiëntinformatie ontwikkeld voor patiënten met eierstokkanker. Deze uniforme informatie moet ervoor gaan zorgen dat zij goed geïnformeerd van het ene naar het andere ziekenhuis reizen. En dat de zorgprofessional weet wie de patiënt is en wat zijn wensen en behoeften zijn.

“De patiëntinformatie bestaat ook hier uit praktische zaken, zoals de uitwisseling van contactgegevens tussen het verwijzende en ontvangende ziekenhuis”, legt projectleider Camilla Basart uit. “Dat kan via de website zijn, maar ook in de gesprekken in de spreekkamer. Daarbij maken we dankbaar gebruik van het idee uit RO-West, namelijk de driehoekgesprekken. En niet te vergeten natuurlijk de praatplaat. Die hebben we in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten met melanoom, maar gaan we nu aanpassen en ontwikkelen voor de patiënt met eierstokkanker. Op deze praatplaat komt ook hele praktische informatie te staan, zoals naam en telefoonnummer van de casemanager. De ontwikkeling van deze nieuwe praatplaat doen we overigens samen met de regio RO-West. Dus twee regio’s, één product!”

Samenwerken met patiëntenvereniging
Voor een goede uitrol van het netwerkcasemanagement heeft Camilla aansluiting gezocht bij de Stichting Olijf, de patiëntvereniging voor patiënten met gynaecologische kanker. “Zij weten waar de patiënt behoefte aan heeft. We hebben veel gesprekken gevoerd over waar nu precies de informatiebehoefte ligt. Op hun initiatief volgen later dit jaar ook focusgesprekken met de patiënt zelf, zodat we kunnen toetsen of we op de goede weg zitten. Daarnaast kijken we met veel plezier naar andere regio’s, hoe vullen zij het regionaal casemanagement in, wat kunnen wij daar weer van leren?”

Deelnemende ziekenhuizen regio Oncomid:

Diakonessenhuis

St. Antoniusziekenhuis

Ziekenhuis Rivierenland

Meander Medisch Centrum

Rivas Gorinchem

Tergooi

UMC Utrecht