Je gekozen filters:
Wis alle filters
XDS

Waardegedreven zorg in netwerken

12-06-2020
Zichtbaar en meetbaar maken van kwaliteit in relatie tot de kosten van zorg is een belangrijke stap om te komen tot waardegedreven zorg in oncologienetwerken. Daarvoor ontwikkelen we tumorspecifieke meetmodellen in verschillende proeftuinen.
Netwerk kaart

De meetmodellen die we ontwikkelen zijn bedoeld om te kunnen sturen op kwaliteit in relatie tot kosten. Ze moeten geschikt zijn om landelijk te implementeren en gebruikt kunnen worden om te benchmarken.

Waarde meten

Wat is ‘waarde’ als we het hebben over waardegedreven zorg? De grondlegger van het denken over waardegedreven zorg, Porter, definieert waarde als kwaliteit gedeeld door kosten. De meetmodellen die wij ontwikkelen bevatten daarom indicatoren voor zowel kwaliteit als kosten. Indicatoren voor kwaliteit zijn klinische uitkomsten die er toe doen voor de patiënt en procesmaten. Kosten meten kan op verschillende manieren: uitgaande van de investeringen van de individuele ziekenhuizen (verrichtingen) of van de maatschappelijke behandelkosten (declaraties).

Bestaande data

We ontwikkelen voor verschillende tumorsoorten passende meetmodellen. Daarbij gebruiken we uitsluitend data die toch al worden vastgelegd, bijvoorbeeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de Nederlandse Kanker Registratie en in diverse kwaliteitsregistraties die worden verzameld door DHD (Dutch Hospital Data). Daarmee garanderen we dat de registratielast voor zorgverleners door deze metingen niet toeneemt. 

Tumorspecifiek

IKNL en DHD testen al een gedeeltelijke koppeling tussen kwaliteits- en kostenindicatoren voor bepaalde tumorsoorten. Daar sluiten we zoveel mogelijk bij aan. De projectteams van de proeftuinen werken op dit moment aan het bepalen van tumorspecifieke meetdoelen voor zowel kwaliteit als kosten. Lees verderop in deze nieuwsbrief meer over hoe dat wordt aangepakt in een netwerk voor multipel myeloom.

Een volgende stap, waarschijnlijk in het najaar, is om samen met de projectleiders van de proeftuinen te overleggen met IKNL en DHD over hun visie en de concrete vraag welke data zij kunnen (en mogen) leveren. Vervolgens wordt ieder tumorspecifiek meetmodel vastgesteld en getest in de desbetreffende proeftuin. De resultaten worden daadwerkelijk ingezet in de kwaliteitscyclus om te sturen op kwaliteit in relatie tot kosten. Het sluitstuk van dit project is evaluatie van de meetmodellen zodat we ze, eventueel nog aangescherpt, landelijk beschikbaar kunnen stellen.

Meer weten?
Neem contact op met Michael Fröhlke via m.frohlke@rug.nl.