Je gekozen filters:
Wis alle filters
XDS

Waardegedreven zorg in netwerken

12-06-2020
Zichtbaar en meetbaar maken van kwaliteit in relatie tot de kosten van zorg is een belangrijke stap om te komen tot waardegedreven zorg in oncologienetwerken. Daarvoor ontwikkelen we tumorspecifieke meetmodellen in vier verschillende proeftuinen: voor multiple myeloom, ovariumcarcinoom, maag- en slokdarmkanker en voor de thuistoediening van immunotherapie.
Netwerk kaart

De meetmodellen die we ontwikkelen zijn bedoeld om te sturen op kwaliteit in relatie tot kosten. Ze moeten geschikt zijn om in alle regionale oncologienetwerken te implementeren en kunnen dan dienen om binnen oncologieregio's of zelfs landelijk te benchmarken.

Waarde meten

Wat is ‘waarde’ als we het hebben over waardegedreven zorg? De grondlegger van het denken over waardegedreven zorg, Porter, definieert waarde als kwaliteit gedeeld door kosten. De meetmodellen die wij ontwikkelen bevatten daarom indicatoren voor zowel kwaliteit als kosten, samen een maatstaf voor de waarde of doelmatigheid van de zorg. Indicatoren voor kwaliteit zijn klinische uitkomsten die er toe doen voor de patiënt en procesmaten zoals wachttijden, maar ook veiligheid en patiënttevredenheid. Kosten meten kan op verschillende manieren: uitgaande van de investeringen van de individuele ziekenhuizen (verrichtingen) of van de maatschappelijke behandelkosten (declaraties).

Bestaande data

We ontwikkelen voor verschillende tumorsoorten passende meetmodellen. Daarbij gebruiken we uitsluitend data die toch al worden vastgelegd, bijvoorbeeld door de ziekenhuizen zelf en door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de Nederlandse Kanker Registratie en in diverse kwaliteitsregistraties die worden verzameld door Dutch Hospital Data (DHD). Daarmee garanderen we dat de registratielast voor zorgverleners door deze metingen niet toeneemt. 

Tumorspecifiek

IKNL en DHD testen al een gedeeltelijke koppeling tussen kwaliteits- en kostenindicatoren voor bepaalde tumorsoorten. Daar sluiten we zoveel mogelijk bij aan. De projectteams van de proeftuinen multiple myeloom en ovariumcarcinoom werken nauw samen met IKNL en DHD om de meetmodellen voor waarde of doelmatigheid van zorg in lijn met de tumorspecifieke meetdoelen te realiseren. In de proeftuin maag- en slokdarmkanker wordt een dashboard van twee ziekenhuizen op basis van eigen gegevens getest. De proeftuin immunotherapie thuis maakt ook gebruik van eigen gegevens, aangevuld met een patiënttevredenheidsenquête. Met die input wordt de financiële waarde in relatie tot de waarde voor de patiënt bepaald van thuistoediening afgezet tegen toediening in het ziekenhuis (waar uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit voor nodig is).

De meetmodellen zijn uiteindelijk bedoeld om te dienen als instrument in de kwaliteitscyclus waarmee netwerken kunnen sturen op kwaliteit in relatie tot kosten. We doen voor alle meetmodellen een evaluatie zodat we ze, zo nodig verbeterd en aangescherpt, landelijk beschikbaar kunnen stellen.