Je gekozen filters:
Wis alle filters
Proeftuin pancreas

Vijf vragen over de Proeftuin Gegevensset pancreas

23-04-2020
Uniforme, gestandaardiseerde verslaglegging en basisregistratie voor patiënten met alvleesklierkanker. Dat is het doel van de Proeftuin Gegevensset pancreas. Optimaliseren van de kwaliteit van registraties hoort daar ook bij. Tara Mackay en Anouk Latenstein geven leiding aan dit project in de regio Noord-Holland/Flevoland.

Tara, jij bent coördinator van de zogenoemde PACAP-1 trial met het doel zorg en kwaliteit van registraties voor patiënten met alvleesklierkanker in Nederland te verbeteren. Hoe hangt dit samen met de Proeftuin Gegevensset pancreas? “Standaardisatie en uniformering zijn de basis voor een goede kwaliteitsregistratie, en daar is een uniforme landelijke gegevensset onmisbaar voor. We zijn al in 2018 vanuit de PACAP-1 trial begonnen met het implementeren van standaardverslagen bij deze patiëntengroep. We mikken op landelijke implementatie van de uniforme gegevensset pancreas in 2021. Als het dan nog niet klaar is, hopen we nog even door te mogen om de implementatie te optimaliseren. Want een gegevensset vaststellen is één ding, daarna moet die ook daadwerkelijk gebruikt worden en eventueel zelfs in het elektronisch patiëntendossier worden ingebouwd. Daarbij moet iedereen er goed mee kunnen werken.” 

Dus jullie werken vanuit de kwaliteitsregistratie aan standaardisering?
“Het hoofddoel is om in heel Nederland standaardverslaglegging in te voeren, met onder meer een CT-scan verslag en tabellen voor in de ontslagbrief en het operatieverslag. Daarnaast adviseren we bij elke patiënt de ‘WHO-performance status’ op een vaste plek in het mdo-verslag te noteren. Dit is nu in heel Nederland geïmplementeerd. Een bijkomend doel is om de registratielast voor artsen te verminderen, vooral door het operatieverslag bijvoorbeeld zó in te bouwen in het elektronisch patiëntendossier dat de nodige gegevens automatisch kunnen worden doorgestuurd voor de kwaliteitsregistraties. Dit automatiseringsproject is pas net gestart, maar leidt hopelijk in de toekomst tot een afname van dubbel werk voor de kwaliteitsregistratie.”

Zijn er al successen geboekt?  
“We zijn inmiddels in alle zeventien pancreasregio’s van Nederland geweest om de standaardverslagen daadwerkelijk te implementeren. Hier en daar zal wellicht nog extra ondersteuning of optimalisatie nodig zijn, maar desalniettemin is dit een mooi resultaat! Het automatisch doorsturen van de gegevens via het elektronisch patiëntendossier wordt momenteel gebouwd en getest in Amsterdam UMC voor het standaard operatieverslag. Hopelijk werkt dit naar behoren en kan dit naar andere ziekenhuizen en regio’s worden uitgerold.” 

Wat is de grootste valkuil? 
“Het blijkt dat als je een standaardverslag implementeert, dat niet meteen betekent dat het wordt gebruikt. Dat ligt vaak ingewikkeld, er kunnen allerlei logistieke en andere factoren achter zitten. Daarom is het van belang om direct na de invoering te analyseren in hoeverre het standaardverslag daadwerkelijk wordt gebruikt, wat de redenen zijn als het niet of niet volledig wordt gebruikt en hoe dat nog valt te verbeteren. Daarnaast loopt een landelijke registratie altijd iets in tijd achter, waardoor we pas na maanden het succes van de implementatie kunnen analyseren.”

Wat zijn de lessons learned? 
“Ieder ziekenhuis en iedere afdeling is verschillend. Je wilt standaardiseren en uniformeren, maar overal spelen andere logistieke zaken en ook de ideeën over hoe je moet implementeren verschillen. Het is daarom belangrijk om samen met de mensen die het moeten doen naar de ideale implementatiemethode voor die afdeling te zoeken. Verder is het samenwerkingsverband met een groep experts belangrijk, zoals in ons geval de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). Hun inbreng garandeert dat er een goed en efficiënt standaardverslag tot stand komt voor deze specifieke patiëntengroep, met draagvlak onder de betrokken medisch specialisten. Ook kan er dan weer makkelijker worden samengewerkt met andere experts. Zo is voor het CT-scan verslag succesvol samengewerkt tussen de DPCG en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.”
 

Heeft u vragen over deze proeftuin, stuur dan een e-mail naar themamanager Eefje van Kessel.