Je gekozen filters:
Wis alle filters
Eefje Alleen

Vijf vragen aan Eefje van Kessel, themamanager Gegevensset Oncologie

12-10-2018
Allereerst vragen we Eefje wat haar aandeel is in het Citrien-project. “Als linking pin namens Amsterdam UMC/locatie VUmc ben ik betrokken bij het verbeteren van regionale samenwerking en projecten als het Expertpanel. Daarnaast ben ik nu een van de kartrekkers van het thema Gegevenssets Oncologie, voorheen Basisdossier Oncologie.”

Wat houdt Gegevensset Oncologie in?
“Goede registratie is van levensbelang in de oncologie. In ieder ziekenhuis wordt veel tijd en energie gestoken in goede registratiesystemen en –processen rondom behandelingsresultaat en patiënttevredenheid. Maar de afstemming daarover in regionaal of landelijk verband is nog beperkt. In 2018 zijn we daarom vanuit het Citrienfonds gestart met het onderzoeken wie en wat er nodig is om de kwaliteit van de oncologische zorg -op basis van betere afstemming van registratie- te verbeteren. In Citrien 2.0 krijgen we de kans om dit verder in te vullen in het thema Gevenssets Oncologie.”

Hoe gebruik je de opgedane kennis?
We zijn bezig met de ontwikkeling van een koersboek hoe te komen tot harmonisatie in registratie. Dit doen we door middel van het doorlichten van best practices voor landelijke registraties. Onderdeel van dit koersboek is ook een Governance voorstel. De komende jaren gaan we het koersboek bij verschillende patientengroepen in verschillende regio’s toepassen. Met die ervaring willen we vervolgens landelijk opschalen.”

Wat is de grootse valkuil?
“Er zijn zóveel betrokken partijen die allemaal meegenomen moeten worden. Het belangrijkste is dat we, als oncologisch Nederland, samen de registraties dusdanig harmoniseren dat de kwaliteit van de oncologische zorg in netwerken nog beter wordt.”

Wanneer is voor jou Gegevensset Oncologie geslaagd?
“Ik ben tevreden als in de proeftuinen de harmonisatie geslaagd is en we hebben kunnen aantonen dat daardoor de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk is verbeterd.”

 

Eefje van Kessel (42)
Getrouwd met Wouter en moeder van drie zoons: Antonie (14), Tijmen (12) en Charlie (10)
Woont in Amsterdam Zuid
Werkzaam bij Amsterdam UMC locatie VUmc
Afdeling: Cancer Center Amsterdam
Sinds: 2007
e.vankessel@vumc.nl