Je gekozen filters:
Wis alle filters
Buisjes

Update expertpanel Hematologie en Longoncologie*

24-07-2017
Sinds een paar maanden zijn de expertpanels Hematologie en Longoncologie actief. Lees hier de laatste stand van zaken.

Sinds een paar maanden is het expertpanel Hematologie actief. Eva de Jongh is hier als internist-hematoloog in VUmc nauw bij betrokken. Eva: "Binnen de hematologie is er sprake van steeds verdergaande specialisatie. Dit maakt dat de oude opzet van de consultteams niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk. Het is goed dat we die werkwijze nu tegen het licht houden, het inzetten van nieuwe technologie zoals EVOCS helpt ons hierbij. Een eventuele vervolgstap zou kunnen zijn om niet enkel radiologiebeelden via de Cloud te delen maar om ook te komen tot digitale pathologie en daarmee de consultvoering sneller, efficiënter en kwalitatief beter te maken."  

Longoncologie
Ook de opzet van het expertpanel voor longoncologie is relatief nieuw. "Longkanker wordt uitstekend behandeld in de regio", zei drs. David Heineman (longchirurg in het VUmc). "Daarnaast vinden tertiaire verwijzingen al volop plaats." Er is nog wel ruimte voor een nieuwe vorm van consultatie vanuit het land, omdat de kennis over patiënten met recidief longkanker na chemoradiotherapie of stereotactische bestraling of over patiënten met lokaal gevorderde longkanker slechts op een beperkt aantal plaatsen in Nederland aanwezig is. "Het idee is dat de externe professional in het expertpanel een gastaccount krijgt waarin hij patiëntdata kan uploaden, uiteraard na goedkeuring van de patiënt", zei Heineman. "Omdat het om een kleine patiëntengroep gaat, hoeft de adviesvrager slechts tijdelijk toegang te krijgen tot het expertpanel."

 
*Bron: Oncologie up to Date, juli 2017