Je gekozen filters:
Wis alle filters
bouwsteen

TNM-classificatie nu gevat in zorginformatiebouwsteen

03-07-2020
Om een goed beeld te krijgen van de tumor en het stadium van de kanker gebruiken oncologen de TNM-classificatie. De uitkomst is medebepalend voor de behandeling van de patiënt. Het is dus van groot belang dat zorgverleners in oncologienetwerken deze informatie eenduidig en eenmalig aan de bron registreren en goed met elkaar kunnen uitwisselen.

De TNM is daarom nu vertaald naar een zorginformatiebouwsteen (zib). Dat gebeurde op initiatief van de Citrienfondsprogramma’s Registratie aan de bron en Naar regionale oncologienetwerken, en in nauwe samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Nictiz. De beide Citrienfondsprogramma’s werken samen aan het vaststellen van gestandaardiseerde gegevenssets voor verschillende tumorsoorten. De TNM is daar veelal een onmisbaar onderdeel van. “Dat we nu een zib hebben ontwikkeld voor de TNM, betekent dat de informatie rondom de tumorclassificatie straks eenmalig aan de bron kan worden geregistreerd en automatisch in het systeem komt. Daarmee kan het voor meerdere doeleinden worden hergebruikt, zowel binnen als het ziekenhuis als in het netwerk”, zegt Lana Aziz, projectleider Gegevenssets oncologie.

Eenduidig vastgelegd
Binnen het ziekenhuis zorgt eenduidig vastgelegde zorginformatie er voor dat zorgverleners patiëntinformatie kunnen hergebruiken, zodat de patiënt niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeft te vertellen wanneer hij of zij bij een andere arts of ander specialisme komt. Aziz: “Daarnaast bevordert het eenduidig vastleggen en uitwisselen van zorginformatie de regionale samenwerking in de oncologische zorg. Zo beschikken alle betrokken zorgverleners in de regio over de juiste en actuele patiëntinformatie. En als die informatie rechtstreeks uit het epd kan worden opgehaald, scheelt dit zorgprofessionals bovendien enorm veel overtypen, met kans op fouten, en terugzoeken. De administratieve last vermindert daardoor aanzienlijk.” 

Generiek model 
De TNM-classificatie is ontwikkeld voor zogeheten solide tumoren. De T staat voor tumorgrootte, de N voor node (Engels voor lymfeklier) en de M voor metastase op afstand (uitzaaiing). Deze letters krijgen alle drie een cijfer die de uitbreiding en verspreiding van kanker aangeven. De betekenis van dat cijfer hangt af van de tumorsoort die is aangetroffen. 

“Vanwege die complexiteit was het een hele uitdaging om een generiek model te maken dat maar op één manier kan worden geïnterpreteerd”, zegt klinisch informaticus Lonneke Vermeulen van het IKNL. IKNL ondersteunt het veld bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van informatiestandaarden voor de oncologie en is daarmee een belangrijke partner van Naar regionale oncologienetwerken. Daarnaast draagt IKNL bij aan de landelijke ontwikkeling van zibs. Samen met Michael van der Zel (enterprise architect bij het UMCG en adviseur bij Regionale oncologienetwerken) was Vermeulen betrokken bij de ontwikkeling van de TNM-zib. “Toen we begonnen aan de ontwikkeling van deze zib, waren er al drie eerdere initiatieven geweest”, zegt de klinisch informaticus. “Dat het zo ingewikkeld was, gaf tegelijkertijd ook de urgentie aan van deze zib. Nu kunnen we straks tenminste op een eenduidige en gestructureerde manier deze zeer relevante informatie uitwisselen.”   

Zib-centrum
De nieuwe TNM-zib is inmiddels ingediend bij het Zib-centrum van de landelijke organisatie Nictiz die het beheer van de zibs onder haar hoede heeft. De komende maanden vindt de evaluatie plaats. Naar verwachting is de zib per 1 september beschikbaar via het Zib-centrum. 

Meer weten? 
Lana Aziz, projectleider Gegevenssets oncologie is bereikbaar via aziz@registratieaandebron.nl en meer informatie kunt u ook vinden bij het Zib-centrum.