Je gekozen filters:
Wis alle filters
Huizen

Terugblik 3de casemanagersbijeenkomst

28-12-2017
Op donderdag 12 oktober 2017 was de casemanagersbijeenkomst van de regio Zuidwest. In deze regio is een groot aantal casemanagers werkzaam en iedere bijeenkomst zijn er dan ook weer veel nieuwe gezichten.

Na een statusupdate van de regionale ontwikkelingen gaf Anne-Marie Kuijs, oncologieverpleegkundige en consulent seksualiteit, een presentatie over intimiteit & seksualiteit bij kanker. Zij bood eenvoudige handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken, omdat het vaak enkel gaat over het technische aspect van seksualiteit.

Een veel besproken uitdaging in het regionaal samenwerken, is het vinden van gedegen eerstelijnszorgaanbieders. Stichting KOEL ondersteunt de eerstelijnsnetwerkvorming in de regio Rotterdam. Twee zorgverleners vertelden over de meerwaarde van het netwerk. Anky Hendriks, Revalidatiearts bij Rijndam, lichtte aan de hand van twee casussen toe wanneer een patiënt in aanmerking komt voor oncologische revalidatie of beter af is bij een eerstelijnszorgaanbieder.

Het interactieve deel van het programma bestond uit het in groepen (tumorspecifiek) bespreken van de knelpunten van het regionaal samenwerken. Er kwam met name naar voren dat de overdracht naar andere ziekenhuizen nog een flinke uitdaging is. De knelpunten zullen door de projectgroep regionaal oncologienetwerk opgepakt worden.
In 2018 zal er weer een casemanagersbijeenkomst zijn. Mocht je vragen hebben over (keten)casemanagement, neem contact op met projectleider Stephanie van Eijk via 010 291 21 66 of EijkS@maasstadziekenhuis.nl.

Projectleider Stephanie van Eijck (Maasstad Ziekenhuis)