Je gekozen filters:
Wis alle filters
Bijeenkomst casemanagers

Succesvolle bijeenkomst casemanagers

23-10-2017
VUmc en het AMC organiseerden op 26 september jl. in het OLVG West een bijeenkomst voor casemanagers van ziekenhuizen uit de regio Noord-Holland en Flevoland. Tijdens de bijeenkomst werd het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ toegelicht en specifiek de rol van expertpanels en Oncoguide.

Tessa Hellingman (VUmc) opende de bijeenkomst en vertelde dat, sinds de oprichting van het regionaal expertpanel colorectale levermetastasen ruim een jaar geleden, inmiddels drieënveertig patiënten zijn besproken. Dat is goed nieuws, maar hoe werkt het eigenlijk en weet iedereen wat een expertpanel is?  Tessa legt uit: “Advies van een expertpanel kan worden ingewonnen door een team in een ziekenhuis dat niet gespecialiseerd is in de behandeling van een bepaalde tumorsoort of wanneer er in een gespecialiseerd ziekenhuis specifieke vragen zijn over het behandeltraject.” Lucienne Dol, casemanager in het NWZ Alkmaar is vanaf de start van het expertpanel betrokken geweest en vertelt over haar ervaringen tot dusver: “De ondersteuning vanuit de afdeling automatisering is van groot belang voor een efficiënt en veilig gebruik van het panel. Hierin hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet, waardoor deze nieuwe werkvorm minder arbeidsintensief en gebruiksvriendelijker is geworden. De patiënt geeft toestemming in de spreekkamer en binnen enkele minuten kan de benodigde informatie naar het expertpanel worden verstuurd.”
 
Sjors Klompmaker (AMC) staat aan de wieg van het regionaal expertpanel pancreascarcinoom en benadrukt in zijn presentatie met name de noodzaak tot samenwerken. Daarna licht hij toe hoe een dergelijk advies er uitziet. “Het multidisciplinaire panel bestaat uit meerdere specialisten waaronder chirurgen, oncologen en radiologen die met meer regelmaat dergelijke complexe casuïstiek zien. De verwijzer uploadt in een beveiligde webomgeving de radiologische beelden (CT- en/ of MRI-scans) en een verwijsbrief van de patiënt. Vervolgens wordt er binnen drie werkdagen een onafhankelijk advies uitgebracht over de operatiemogelijkheden en/of mogelijke klinische studies waarvoor de patiënt in aanmerking kan komen.” Het expertpanel is daarmee in zijn ogen een onmisbaar onderdeel voor verbetering van de oncologische zorg door middel van regionale samenwerking. En de patiënt blijft een extra reis naar een  gespecialiseerd ziekenhuis bespaard.

Toepassing van Oncoguide 

Een ander instrument binnen het programma ‘naar regionale oncologienetwerken’ is de online beslishulp Oncoguide dat in samenspraak met het IKNL is ontwikkeld. Corinne van den Berg (AMC) geeft een heldere toelichting over het gebruik van Oncoguide binnen het huidige MDO. “Op dit moment hebben we de richtlijnen omtrent mammacarcinoom en colorectaal carcinoom omgezet in een online beslisboom. Om een idee te geven, één richtlijn bestaat uit 240 pagina’s. Met Oncoguide  kun je de gehele richtlijn in één oogopslag online raadplegen. Dit is ook voor casemanagers interessant, mede omdat met OncoGuide een behandelkeuze visueel kan worden gemaakt voor een patiënt.” 

Annuska Schoorlemmer is als verpleegkundig specialist /casemanager werkzaam in het AMC op de GIOCA-poli, het expertisecentrum voor kanker in het spijsverteringskanaal.  Op deze poli krijgen patiënten binnen één dag een behandelplan. “Alleen als je weet bij wie je moet zijn, kun je efficiënt samenwerken”, benadrukt Annuska op haar beurt. “Wie moet ik aanspreken in de regio? Hoe kunnen we elkaar vinden? Dat is voor ons momenteel de uitdaging en daar zit tegelijkertijd ook onze winst. Maar met kleine aanpassingen komen we al een heel eind. Vermeld bijvoorbeeld als casemanager altijd je naam en e-mailadres in de verwijsbrief.” 

Dagvoorzitter Babs Zonderhuis (VUmc) concludeert aan het einde van de bijeenkomst dat de kennis in de regio groot is, maar om die kennis te delen en up-to-date te houden, móet er gebruik worden gemaakt van een digitale infrastructuur. “Het opstellen van het eerste expertpanel heeft ons meer dan een jaar gekost, maar inmiddels zijn er twee panels operationeel en dat moet zich nu als een olievlek gaan uitspreiden. De centrale rol van de casemanagers binnen het zorgtraject van de oncologische patiënt, maakt dat juist zij een belangrijke rol kunnen spelen in de adviesvraag aan expertpanels.’’ Mede door de inzet van casemanagers zal  het uiteindelijke doel van het programma worden gerealiseerd. Oncologische zorg, dichtbij waar het kan, verder weg als het moet. 

www.amc-oncologischcentrum.nl