Je gekozen filters:
Wis alle filters
Ineke

Samen vooruit!

15-06-2020
Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij het thema Waardegedreven financiering van zorg in oncologienetwerken. De geplande eerste Rondetafelconferentie op 12 maart waarvoor u was uitgenodigd, kon helaas geen doorgang vinden door de COVID 19-pandemie. We brengen u daarom langs deze weg op de hoogte van onze activiteiten en we hopen u op een later moment opnieuw te mogen uitnodigen om input te geven.

Ondertussen werken wij voortvarend verder aan de projecten vanuit drie invalshoeken: op weg naar meetmodellen voor waardegedreven zorg in oncologienetwerken; ontwikkelen van  innovatieve contractvormen voor netwerkfinanciering en een financieringsmodel voor ‘MDO 2.0’. Hieronder leest u meer over deze projecten.

Samen vooruit
Wij werken aan dit thema in het sterke besef dat vooruitgang op dit thema alleen geboekt kan worden door de betrokken partijen gezamenlijk, elk vanuit hun eigen invalshoek. In de projecten zijn Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, het Integraal Kankercentrum Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie Medisch Specialisten nauw betrokken. Méér relevante partijen betrekken we bij de jaarlijkse Rondetafelconferenties waarin we de koers voor onze projecten uitzetten en aanscherpen. Denk aan het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, individuele zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen, de diverse comprehensive cancer centers (CCNs), de SAZ (algemene ziekenhuizen), SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking), artsen, bestuurders, het Linnean initiatief en vele anderen. We willen de uitgestelde eerste Rondetafelconferentie houden zodra dat mogelijk is – en denken natuurlijk ook na over een ‘plan B’ mocht dat voorlopig toch nog niet mogelijk zijn.