Je gekozen filters:
Wis alle filters

Samen beslissen voor iedere patiënt met kanker

14-03-2019
Naar regionale oncologienetwerken richt zich ook in de nieuwe programmaperiode 2019-2022 op passende zorg en behandeling voor iedere patiënt met kanker. ‘Passend behandelplan’ is een van de vier centrale thema’s.

In een passend behandelplan komen meerdere dimensies samen. Denk aan goed georganiseerde multidisciplinaire overleggen, waarbij de juiste patiëntgegevens op tafel liggen en alle nodige expertise beschikbaar is. Daarnaast is het betrekken van de patiënt bij zijn of haar behandeling onmisbaar. We werken daaraan via projecten die zich richten op het bespreken van de persoonlijke doelen en wensen van een patiënt en het stimuleren van gezamenlijke besluitvorming waarin die doelen en wensen bepalend zijn.

Persoonlijke afweging leidt tot andere behandeling

Verpleegkundigen in de regio Noord-Nederland voerden in een van onze projecten gesprekken met oudere patiënten met kanker over hun behandelplan. Dat leidde bij veel van de patiënten tot een andere keuze dan de behandeloptie die de behandelaar vanuit medisch-technisch oogpunt bovenaan het lijstje had gezet. Zo’n veertig procent van de patiënten koos een andere behandeling en bij een kwart van de patiënten kwam dat neer op minder behandelen.
Lees meer over dit project.

Volle gereedschapskist voor samen beslissen

Een ander project richtte zich op het inventariseren van alle kennis en instrumenten die er in Nederland beschikbaar zijn rond gezamenlijke besluitvorming, ook wel Samen Beslissen of shared decision making. Patiënten, medisch specialisten en huisartsen in het OncoZON-netwerk in Zuidoost-Nederland bleken allemaal graag gezamenlijke besluitvorming te willen. Het onderzoeksrapport beschrijft verder een heel aantal bruikbare instrumenten voor samen beslissen.

OncoZON nodigt u van harte uit voor het symposium En nu samen met de patiënt! over besluitvorming in de oncologie, op 23 mei in het Muntgebouw in Utrecht. (Accreditatie kan worden aangevraagd.)

Meer over het thema Passend behandelplan leest u elders op deze site.