Je gekozen filters:
Wis alle filters
Rondetafel

Rondetafelconferentie Waardegedreven financiering

31-01-2020
Financiering van netwerkzorg is een hot topic – en niet alleen in de oncologische zorg. Vrijwel dagelijks verschijnen er opiniestukken over knellende financieringsregels die de broodnodige samenwerking belemmeren. Maar hoe komen we tot concrete oplossingen? Het programma Regionale oncologienetwerken houdt hierover op 12 maart een Rondetafelconferentie. Zorgbestuurders, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers, beleidsmakers en wetenschappers denken mee.

Ons rapport over de ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland(2019) was het beginpunt voor drie nieuwe projecten waarmee we mikken op betere oncologische zorg tegen een verantwoorde prijs. De Rondetafelconferentie is bedoeld om deze projecten aan te scherpen en maximale impact te geven. Dat het onderwerp leeft, bleek al uit de grote respons op de uitnodiging. Er zitten straks sleutelfiguren aan tafel die alle belangrijke perspectieven vertegenwoordigen. Welke vragen liggen er precies op tafel?

Project 1: Waardegedreven zorg in netwerken
We maken de processen, uitkomsten, ervaringen én kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar. Met de meetmodellen kunnen netwerken de geleverde kwaliteit in kaart brengen en relateren aan kosten. Hiermee wordt het mogelijk om de eigen verbetercyclus te voeden en/of tussen netwerken te benchmarken. We zijn op dit moment bezig proeftuinen vorm te geven. De belangrijkste vraag is hier: hoe brengen we de kosten van netwerkzorg in kaart? Kijken we naar declaraties? Of naar verrichtingen per patiënt?

 Project 2: Netwerkfinanciering
We ontwikkelen financieringsvormen voor patiëntenzorg in oncologienetwerken waarbij de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn. Hierbij zijn allerlei varianten denkbaar, van een vergoeding van netwerkkosten tot het vormen van virtuele bundels van verrichtingen met shared savings/shared losses. Wat is zinvol, wat is haalbaar?

Project 3: Financiering van mdo 2.0 en expertopinie
We ontwikkelen een toekomstbestendig model voor de financiering van het multidisciplinair overleg (mdo) en expertopinie binnen oncologienetwerken. We hebben al zo ongeveer in kaart welke problemen er liggen bij de financiering van het mdo. Klopt onze analyse? En we vragen feedback op een wijzigingsverzoek aan de NZa waar we aan werken.

Denkt u een belangrijke bijdrage te kunnen leveren en bent u niet uitgenodigd voor de conferentie? Neem dan contact op met themamanager Ineke Middelveldt via i.middelveldt@umcg.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.