Je gekozen filters:
Wis alle filters
Tumoren

Regionale samenwerking HPB-tumoren

17-06-2017
De behandeling van aandoeningen van de lever, pancreas en galwegen vragen om een multidisciplinaire benadering. Operatieve behandeling speelt hierbij een centrale rol. Dergelijke operaties vragen een specifieke expertise en worden in het algemeen geclassificeerd als "hoog-complex en laag-volume operaties". In Noordoost Nederland is dit de aanleiding geweest voor het UMCG, MCL Leeuwarden en Heerenveen, Isala Zwolle en MST Enschede om te komen tot een betere onderlinge afstemming en centralisatie van de chirurgische zorg voor patiënten met tumoren in de lever, pancreas of galwegen (HPB).

De ziekenhuizen werken samen in een managed clinical network, een MCN. Elk MCN-HPB ziekenhuis heeft zijn eigen regionale adherentiegebied. Het UMCG is tevens expertisecentrum (quaternair centrum).

Het is van belang ervoor te zorgen dat elke patiënt, ongeacht woonplaats en ziekenhuis, door de juiste experts besproken wordt. Zodat een juiste beoordeling plaatsvindt van diagnose en behandelopties. Hiervoor is soms consultatie van het expertisecentrum (MCN-HPB ziekenhuis) nodig. Uitwisseling van patiëntgegevens en diagnostisch beeldmateriaal tussen de ziekenhuizen is dan noodzakelijk. Dit consultatieproces ging tot voor kort vaak per post en met ingescande briefjes en gebrande CD’s.

Het MCN vraagt om veilige digitale uitwisseling van zorggegevens om op die manier optimale kwaliteit van zorg te kunnen leveren in de regio Noordoost Nederland. In het kader van het Citrienprogramma wordt nu gewerkt aan optimalisering van het consultatieproces, met realtime beveiligde informatie-uitwisseling. Zo kan er laagdrempelig en snelle consultatie van experts plaatsvinden en kan iedere patiënt rekenen op de beste mogelijke behandeling.

Huidige situatie: combinatie van digitaal, CD en fax

Sinds 2016 worden radiologiebeelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe veilig digitaal met elkaar uitgewisseld. Deze uitwisseling gaat via de zogenaamde XDS-infrastructuur die in Noord Nederland is aangelegd. Omdat Isala en het MST nog niet verbonden zijn met deze infrastructuur leveren zij beelden naar hun MCN-partners nog aan op CD. De overige gegevens die nodig zijn voor een complete verwijzing op basis van de gezamenlijk vastgestelde HPB verwijscriteria (voorgeschiedenis, OK-verslag, PA-uitslagen etc.) worden uitgeprint uit het EPD en gefaxt.

Straks: alles digitaal via de XDS-structuur

In de gewenste situatie verwijzen ziekenhuizen door middel van een eenduidig, gestructureerde  verwijzing, inclusief alle benodigde gegevens, via de XDS-infrastructuur. Op deze manier is de verwijzing altijd compleet, snel en veilig georganiseerd. Het expertpanel in het UMCG kan op deze manier optimaal voorzien in haar rol van expertisecentrum. Het Citrienfonds helpt hiermee de kwaliteit van chirurgische zorg te verbeteren in een groot regionaal gebied.