Je gekozen filters:
Wis alle filters

Regionale oncologienetwerken op Weekonnect en IHE Symposium

12-04-2018
De Weekonnect is hét event voor iedereen die staat voor de uitdaging van veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen in de zorg. Het Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken verzorgt vier sessies tijdens de Weekonnect die plaatsvindt van 17 t/m 19 april. Daarnaast houdt prof. Geert Kazemier (VUmc) een lezing over de noodzaak van een landelijk dekkende infrastructuur voor gegevensuitwisseling op het paralelle IHE Symposium.

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt gefinancierd door het Citrienfonds.Dit fonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg ontwikkelen.
 

IHE Symposium 17 april 10.40 uur 
Naar regionale oncologienetwerken
Prof. dr. Geert Kazemier (VUmc) neemt u mee in de urgentie van gegevensuitwisseling via een landelijk dekkende infrastructuur en de noodzaak van regie daarop als voorwaarden voor goede oncologische zorg. 

Weekonnect 17 april 13.45 uur
Ik ga naar huis en ik neem mee…
Tijdens deze sessie staat het belang van eenduidige afspraken rondom het vastleggen van zorginformatie aan de hand van ervaringen binnen de palliatieve oncologische zorg centraal. De situatie van een patiënt verandert in de loop van het zorgtraject. Hij of zij komt gedurende dat traject in contact met verschillende zorgprofessionals. Hoe zorgen we ervoor dat de patiënt de juiste zorg krijgt op basis van juiste informatie en passend bij zijn of haar wensen en behoeften?

Weekonnect 18 april 11.45 uur
Digitale consultatie oncologische expertisecentra met XDW-ondersteuning
Hoe regionale oncologienetwerken te werk gaan en waarom ICT daarbij letterlijk van levensbelang is onderwerp tijdens deze sessie. Het verantwoord leveren van oncologische zorg vanuit een regionaal netwerk vraagt inzet van expertise vanaf verschillende locaties. Hoe werkt die online consultatie en welke ICT-ondersteuning is daarbij nodig?

Weekonnect 18 april 13.45 uur
Digitale beeld- en gegevensuitwisseling regionale MDO’s 
In oncologische netwerken heeft het gezamenlijke MDO een centrale rol in het organiseren en borgen van toegang tot state-of-the-art behandelmogelijkheden voor elke patiënt. Voorwaarde voor een goed functionerend MDO is dat betrokken zorgverleners beschikken over alle relevante patiëntinformatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd hoe de inrichting en organisatie hiervan tot stand komt. 

Weekonnect 19 april 10.30 uur
Komen tot een dekkende IHE-XDS-infrastructuur: visie op basis van lessen
Visie op nut en noodzaak van een dekkende IHE-XDS-infrastructuur. Het verantwoord leveren van oncologische zorg vanuit een regionaal netwerk kan alleen als er veilige en goede uitwisseling van patiëntgegevens gegarandeerd is. XDS heeft om verschillende redenen de voorkeur. Er zijn inmiddels belangrijke lessen geleerd over de mogelijkheden en de route om tot een dekkende infrastructuur te komen.