Je gekozen filters:
Wis alle filters

Regionaal Oncologienetwerk West: een half jaar later

13-07-2018
Een half jaar na de oprichting van de Netwerktumorgroepen (NTG) is een eerste invulling gegeven aan de doelstellingen van het netwerk. Alle NTG zijn meerdere keren bij elkaar geweest en hebben mede aan de hand van de uitkomstmetingen door het IKNL plannen voor verdere samenwerking gemaakt. Deze plannen zijn 19 juni besproken tijdens de tweede plenaire sessie van het Regionaal Oncologienetwerk West.

Naast diverse specialisten uit de deelnemende ziekenhuizen, waren dit keer ook vertegenwoordigers van de cliëntenraden en huisartsenkringen uitgenodigd. De aanwezigen kregen in vogelvlucht te zien wat er het afgelopen half jaar in de netwerktumorgroepen is gebeurd. Binnen de ziekenhuizen in de regio West is een grote hoeveelheid aan kennis, expertise en ervaring aanwezig op het gebied van oncologie. Door het Regionaal Oncologienetwerk neemt de onderlinge uitwisseling daarvan toe. Hierdoor kan er in ieder ziekenhuis de beste zorg worden gerealiseerd. Tegelijkertijd kunnen specifieke onderdelen van een zorgtraject in de toekomst mogelijk op één plek binnen het netwerk worden gecentraliseerd. Er wordt gekeken waar het mogelijk is om behandelmethodes te uniformeren en beter op elkaar af te stemmen. Binnen diverse NTG wordt gewerkt aan één gezamenlijk MDO voor de hele regio, waarin patiënten met complexe aandoeningen kunnen worden besproken. Ook zijn er plannen voor het gezamenlijk doen van studies gepresenteerd. 

 

Netwerk

De eerste stappen om het netwerkfundament vorm te geven zijn gezet. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van het communicatieplan zoals het live brengen van de website. Op ICT-gebied lopen er pilots met data- en beeldenuitwisseling. Ook is er een begin gemaakt met het meten en bespreken van PROM uitkomsten met patiënten en is er een digitaal verwijsformulier in gebruik genomen. 

Begin december wordt er opnieuw gekeken naar de dan bereikte resultaten en nieuwe ontwikkelingen.