Je gekozen filters:
Wis alle filters
Femmy

Regionaal dashboard met PROMs verbetert borstkankerzorg

28-05-2020
De ervaringen en beleving van patiënten zijn onmisbaar om tot passende zorg te komen. Acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland werken daar samen aan en ze hebben inmiddels flinke stappen gezet. “Het is gelukt om de PROMs en de klinische variabelen van acht ziekenhuizen te koppelen en daar een regionaal dashboard van te maken”, aldus een trotse projectleider Femmy Meenhorst. Ook de eerste nazorgpoli en een gemeenschappelijk nazorgprotocol zijn inmiddels een feit.

Zorgverleners zien de patiënt steeds meer als partner in de zorg en hanteren patiëntbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen. Het is een van de redenen dat in september 2017 het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker is gestart, onderdeel van het thema Passend behandelplan. PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt. Het gaat meestal om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn (pijn, vermoeidheid, angst) en het beste gemeten kunnen worden door het aan de patiënt zelf te vragen. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen deze vragenlijsten. De zorgaanbieder en de patiënt kunnen de uitkomsten vervolgens gebruiken om samen de uitkomsten te bespreken, samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en om te kijken wat de gevolgen en impact zijn van de behandeling op het dagelijks leven. Indien nodig kan extra nazorg worden verleend met eventueel nog een verwijzing.

“Het opleveren van het dashboard is binnen het project de grootste mijlpaal totnutoe”, vertelt Femmy. “Sinds vorig jaar november kunnen de acht samenwerkende borstkankercentra in onze regio met het dashboard hun uitkomsten vergelijken met die van collega’s. Op basis hiervan kunnen ze daadwerkelijk hun kwaliteit gaan verbeteren. Het streven voor nu is om met de PROMs de terugkoppeling voor de individuele patiënt na behandeling, dus de nazorg, te optimaliseren. De vervolgstap is de ontwikkeling van een digitale keuzehulp. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie en type behandeling naast elkaar leggen. Dat gaat ons helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker.”

Bruikbare informatie 
Terwijl tijdens het project het uitvragen van de PROMs op rolletjes liep, bleek het verzamelen van de klinische data nog wel een kopzorg voor Femmy en haar team. “De data bleek lastig uit het elektronisch patiëntendossier te halen. Gelukkig konden we een beroep doen op het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de stichting Dutch Hospital Data (DHD). De DHD richt zich primair op het verzamelen, beheren en analyseren van zorgdata. Met hun hulp hebben we bruikbare informatie aan de PROMs uitkomsten kunnen koppelen. Met het vergelijken van de uitkomsten van de individuele patiënt met de patiëntenpopulatie die aan soortgelijke waarden voldoet, kan nu in kaart worden gebracht hoe bijvoorbeeld het verloop van een behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij de terugkoppeling en bij het beslissen over nazorg.” 

Nazorgpoli
Een ander mooi projectresultaat is de nazorgpoli voor patiënten met borstkanker in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hiermee worden nacontrole en nazorg definitief uit elkaar gehaald. Nacontrole (lichamelijk onderzoeken, uitslagen) vindt plaats met de chirurg op het reguliere spreekuur. Nazorg vindt plaats door het mammacare-team op de nazorgpoli. Daar wordt uitgebreid aandacht besteed aan bijvoorbeeld problemen op emotioneel vlak. Dit zijn tijdrovende maar belangrijke gesprekken. Bijkomend voordeel is dat patiënt tijdens dit gesprek op de nazorgpoli niet zenuwachtig hoeft te zijn voor een belangrijke uitslag of onderzoek en zich kan focussen op de psychosociale gevolgen van de behandeling. Ook is er op deze poli een inloopspreekuur, voor alle niet-medische vragen met betrekking tot de ziekte borstkanker. Tot slot richt het projectteam zich gedurende de laatste fase van het project op verdere training van de teams, het regionaal bespreken van de resultaten en het initiëren van kwalitatieve vebeteringen. Hiervoor zijn een nazorgprotocol en een e-learning beschikbaar.  

Deelnemers
De acht ziekenhuizen die meewerken aan het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, het Borstcentrum Zuidholland Zuid (Ikazia, Maasstad, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis), het Erasmus MC Kanker instituut en Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis. 

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Femmy Meenhorst (tweede van links op de teamfoto) via F.meenhorst@asz.nl 

 

Nazorgprotocol en e-learning
Het projectteam heeft een gemeenschappelijk protocol gemaakt om een individueel nazorgplan op te stellen voor de patiënt. Hierin staat benoemd hoe te handelen bij welke PROMs uitkomsten. De e-learning is bedoeld voor alle zorgverleners die met PROMs werken. 

Bekijk het protocol en de e-learning via onderstaande linken. 

E-learning.pdf (5.65 MB)