Je gekozen filters:
Wis alle filters
Mensen

Regio Zuidwest Naar regionale oncologienetwerken in 2018

28-12-2017
Volgend jaar werken we verder aan het ontwikkelen van ons regionale netwerk met steun van het Citrienfonds.
De focus zal liggen op:
  • Een toekomstbestendige netwerkstructuur (van projectorganisatie naar netwerk).
  • De verdere implementatie vam netwerk-tumorgroepen (netwerkstandaarden en monitoren).
  • De implementatie van een regionaal documentbeheersysteem.
  • Echelonnering model regionale MDO’s.
  • De registratie pilot Borstkanker, indicatoren en waardegedreven zorg.
  • Communicatie, waaronder de aansluiting eerstelijnszorg (huisartsen en para medici).

 Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiobureau Zuidwest via ccn@erasmusmc.nl.

Projectgroepleden Zuidwest