Je gekozen filters:
Wis alle filters
Organisatie van kwaliteitsindicatoren

Project de Organisatie van Kwaliteitsindicatoren pilot Borstkanker

28-12-2017
Het meetbaar maken van de kwaliteit van zorg is een belangrijk aspect van het verbeteren van de oncologische zorg op regionaal niveau. Een ambitieus plan en om die reden wordt er gestart met één tumortype, de pilot borstkanker.
Dit zijn de doelstellingen van onze pilot borstkanker
 • Waardegedreven zorg en PROMs in de regio op dezelfde manier inzetten. 
 • Vergelijkbare en hoge kwaliteit van zorg ongeacht ziekenhuis van behandeling;
  • Individuele patiëntenzorg
  • Interne kwaliteitsbevorderingen op specialisme/ziekenhuis niveau
  • regionale benchmark: uitsluitend mogelijk bij een gezamenlijke aanpak

De pilot is succesvol als;

 • de ziekenhuizen op dezelfde wijze gezondheidsuitkomsten (ICHOM) meten,
 • de uitkomstinformatie wordt gebruikt in de spreekkamer,
 • de uitkomstgedreven verbetercyclus wordt ingevoerd, 
 • er regionale gebenchmarkt kan worden.

Dit alles resulteert in een handleiding voor een eenduidige implementatie van waardegedreven zorg en PROMS bij de verschillende tumoren in de ziekenhuizen in het regionale netwerk.

Waar is de afgelopen maanden aan gewerkt?
De deelnemers aan de pilot Borstkanker zijn: het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Marc Kock, Marian Menke), Amphia Ziekenhuis (Joan Heijns, Dunja van der Meer, Daan Botje), Borstcentrum ZuidHolland Zuid (Mark Stoutjesdijk, Caroline Contant, Sjoerd Hilkhuijsen), Erasmus MC (Linetta Koppert en Ciska Pruijssers) en het Franciscus Gasthuis & Vlietland (Quirine van Rossum, Linda Gottenkieny). Zij vormen samen het kernteam. Het kernteam heeft de afgelopen maanden  gewerkt aan het opstellen van de randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle samenwerking. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, een pakket van eisen samengesteld voor het platform van dataverzameling en dashboard. Drie leveranciers hebben de mogelijkheden gepresenteerd van een dataplatform voor dataverzameling en dashboard en een offerte uitgebracht, waarna het kernteam een adviesrapport heeft opgesteld voor de regiocommissie CCN Zuidwest Nederland wat vervolgens ter besluitvorming aan de Raden van Bestuur (RvB) van de ziekenhuizen zal worden voorgelegd.
 
In mei is het project(plan) Organisatie van kwaliteitsindicatoren met de pilot borstkanker als belangrijkste onderdeel gepresenteerd aan de regiocommissie CCN en aan de RvB van de ziekenhuizen. Dit project wordt deels gesubsidieerd vanuit Stichting Coolsingel. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met projectleider Mariëlle Went via m.went@erasmusmc.nl of T: 06 41 53 18 72

Linetta Koppert presenteert Waardegedreven zorg bij Borstkankerpatiënten tijdens Regiobijeenkomst 8 mei 2017
Projectleider Marielle Went (Erasmus MC)