Je gekozen filters:
Wis alle filters
X-ray

Pilot zorgverlenersportaal UMCG – Ommelander Ziekenhuis met succes afgerond

20-03-2018
Op 1 december 2017 is de pilot Zorgverlenerportaal (ZVP) UMCG – Ommelander Ziekenhuis met succes afgerond. Deze pilot vond plaats in het kader van de samenwerking tussen beide ziekenhuizen rond patiënten met een mammacarcinoom.

Onderdeel van deze samenwerking is een polikliniek op de maandagmiddag waarbij patiënten die in aanmerking komen voor een operatieve ingreep, versneld geopereerd worden in het Ommelander Ziekenhuis. De patiënten waarbij dit gedurende de pilotperiode aan de orde was, werden aangemeld in het ZVP waarna UMCG-gegevens ten behoeve van MDO en verwijzing beschikbaar waren voor zorgverleners in het Ommelander Ziekenhuis. Conform verwachting werden hiervoor wekelijks 1 á 2 patiënten aangemeld.

Gebruikers tevreden

De pilot is over het algemeen goed verlopen al heeft een tijdelijke technische storing er helaas voor gezorgd dat het terugvalscenario, de reguliere papieren verwijzing, toegepast moest worden. Uit de evaluatie is gebleken dat gebruikers tevreden zijn over de gegevens die gedeeld kunnen worden en de snelheid waarmee deze beschikbaar zijn. Wel bestaat er een wens om ook afspraakgegevens inzichtelijk te maken en waar nodig gegevens daadwerkelijk over te kunnen nemen in het eigen EPD.

Ommelander Ziekenhuis deelt als eerste alles via XDS

Na afronding van de pilot heeft in het UMCG de implementatie van het Epic EPD plaatsgevonden. Daardoor kunnen voorlopig  geen gegevens uit het UMCG aangeleverd worden aan het ZVP. Patiëntgegevens uit het Ommelander Ziekenhuis kunnen nog wel getoond worden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de regio, omdat het Ommelander Ziekenhuis daarmee als eerste ziekenhuis in Noord Nederland in staat is nagenoeg alle dossiergegevens van oncologische patiënten uit te wisselen via de regionale XDS- infrastructuur.

Optimaal benutten

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de gerealiseerde functionaliteit optimaal benut kan worden. Daarbij wordt gedacht aan het ondersteunen van alle patiëntverwijzingen van Ommelander Ziekenhuis naar het UMCG. Ondertussen wordt binnen het UMCG hard gewekt aan het ontsluiten van Epic naar XDS Noord Nederland, zodat ook informatie hieruit gedeeld kan worden met omliggende ziekenhuizen. Dit alles uiteraard conform regionale en landelijke afspraken rond privacy en patiënttoestemming.