Je gekozen filters:
Wis alle filters

Op weg naar harmonisatie in registratie

20-05-2019
Betere zorg en lagere registratielast. Dat is waar het Koersboek, op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie op mikt. Zorginformatie die eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd, is goed voor patiënt én zorgverlener.

Samenwerking in regionale oncologienetwerken vraagt om harmonisatie van zorginformatie zodat specialisten, ziekenhuizen en netwerken op die basis hun kwaliteit kunnen vergelijken en systematisch kunnen verbeteren. Het zojuist verschenen Koersboek beschrijft het complexe speelveld van de oncologische zorg en constateert dat er op dit moment een versnipperd landschap ligt als het om registraties gaat. Professionals zijn verplicht allerlei data vast te leggen en van veel van die data is niet duidelijk hoe ze het zorgproces ondersteunen. Tegelijkertijd registreren we niet alles wat relevant is om uiteindelijk te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Ook steken ziekenhuizen veel tijd en geld in registratiesystemen en -processen, maar stemmen ze hierover te weinig af met hun netwerkpartners. 

Zorgproces leidend

Het Koersboek geeft aan wat er nodig is om te komen tot harmonisatie en wat harmonisatie kan opleveren voor de kwaliteit van de samenwerking. Hergebruik van gegevens helpt de registratielast te verminderen. Het is ook een directe verbeterslag voor de patiënt, die niet steeds opnieuw nagenoeg dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. Zorgprofessionals moeten samen met onder meer patiëntenorganisaties en landelijke koepels bepalen wat er op welk moment door wie wordt vastgelegd. Het zorgproces is daarbij leidend. Het Koersboek bevat ook een voorstel voor de governance van registraties. Gezien het versnipperde landschap met veel ‘eigenaren’ van registraties lijkt er een rol te liggen voor de overheid bij het organiseren van afstemming en harmonisatie.

Proeftuinen

Dit Koersboek is het eindrapport van het project Roadmap Basisdossier Oncologie .  Bij de totstandkoming waren veel stakeholders betrokken waaronder de NFK, de Taskforce Oncologie, IKNL, Nictiz, DICA en Soncos. Lees hier het interview dat Oncologie up to Date hield met de beide trekkers, Stefan Sleijfer en Marc Besselink.

Ook werd nauw samengewerkt met het zusterprogramma Registratie aan de bron. In de nieuwe Citrienperiode gaan beide programma’s eensgezind verder op weg naar harmonisatie in registratie. In proeftuinen rond verschillende tumorsoorten en voor palliatieve oncologische zorg gaan ze met gebruikmaking van het Koersboek vaste afspraken maken over de inhoud en registratie van de gegevenssets en die testen in de praktijk. Binnenkort meer informatie over de nieuwe projecten.