Je gekozen filters:
Wis alle filters
Handen

Op weg naar een Digitaal Proactief Palliatief Zorgplan

18-06-2017
Als een patiënt in de palliatieve fase zit, is het belangrijk dat er palliatieve zorg wordt geboden. Dit kan naast en tegelijk met ziektegerichte behandeling. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van het proactief palliatief zorgplan, als onderdeel van het overdrachtsdocument palliatieve zorg. Hierin staan mogelijk te verwachten problemen en worden suggesties gedaan voor acties hierop. Daarnaast bevat het belangrijke telefoonnummers van diverse hulpverleners en hulpverlenende instanties. In deze fase zijn naast professionals, familie en naasten en soms vrijwilligers betrokken. Cruciaal en centraal hierin is de rol van de huisarts. De uitdaging is hoe we ervoor zorgen dat al deze mensen snel en makkelijk inzicht en toegang hebben tot (een deel van) dit palliatief zorgplan. Het regionale Citrienproject Palliatieve zorg in oncologienetwerken wil dit voor elkaar krijgen.

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van het proactief zorgplan, als onderdeel van het overdrachtsdocument palliatieve zorg. In dit zorgplan wordt o.a. ingegaan op mogelijk te verwachten problemen en worden suggesties gedaan voor acties hierop. Daarnaast  belangrijke telefoonnummers van diverse hulpverleners en hulpverlenende instanties.

Binnen het project wordt het huidig proactief palliatief zorgplan omgezet naar een digitaal proactief zorgplan van en voor de patiënt. Het plan moet uiteindelijk toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door alle bij de zorg betrokkenen. Zo wordt gewaarborgd dat de patiënt in de palliatieve fase op het juiste moment en plaats, de juiste zorg en aandacht van de juiste zorgverlener krijgt.

Iedereen toegang tot dezelfde informatie

In de palliatieve zorg zijn naast familie, naasten en vrijwilligers, vele professionals betrokken. In de hele keten van zorg speelt de huisarts een cruciale, centrale rol. Het is van groot belang dat al deze mensen toegang hebben tot dezelfde informatie uit het palliatief zorgplan.

Patiënt krijgt meer regie

In praktijk betekent dit dat, als eerste stap, het nu (deels op papier) gebruikt palliatief zorgplan (overdrachtsdocument palliatieve zorg) van het Provinciaal Palliatief Team Groningen digitaal gemaakt (gebruikt) wordt. Hierin staan de basisgegevens, palliatieve domeinen, medicatieoverzicht en het proactief zorgplan. Dit document wordt in de toekomst ondergebracht in een persoonlijk gezondheidsdossier binnen een persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt. De patiënt (of een door hem/haar aangewezen persoon) heeft de regie en bepaalt welke informatie voor wie toegankelijk is. Dit gebeurt in aansluiting op bestaande systemen zoals het eenmalig en eenduidig vastleggen van gegevens, meervoudig gebruik (Registratie aan de Bron) en privacy-voorwaarden. Een eerste stap is vooral gericht op het aansluiten bij de werksystematiek en systemen van de huisartsen.