Je gekozen filters:
Wis alle filters

Op iedere locatie de beste zorg bij kanker dankzij samenwerking tussen ziekenhuizen regio West

09-02-2018
Een patiënt die te horen krijgt dat hij of zij (mogelijk) kanker heeft, moet altijd verzekerd zijn van de beste zorg. Ongeacht naar welk ziekenhuis in de regio deze patiënt wordt verwezen. Om die beste zorg voor de regio West te garanderen, hebben het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Alrijne Zorggroep en het Groene Hart Ziekenhuis (in samenwerkingsverband Samen+), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de Reinier Haga Groep (RHG) zich verenigd in het Regionaal Oncologienetwerk West. Dinsdag 12 december vond de startbijeenkomst van dit nieuwe oncologische netwerk plaats.

Binnen de ziekenhuizen in de regio West is een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring aanwezig op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij het Regionaal Oncologienetwerk West verder toe, waardoor de ziekenhuizen meer van elkaar kunnen leren. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis. Tegelijkertijd kunnen specifieke onderdelen van een zorgtraject in de toekomst juist mogelijk op één plek binnen het netwerk plaatsvinden, waar de beste specialisten uit de regio samenkomen. Bijvoorbeeld voor de operatie van een zeldzame tumor. Voor een patiënt biedt dit zekerheid en gemak. De beste zorg is namelijk dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Gezamenlijk beleid

Patiënten merken vooralsnog niets van het Regionaal Oncologienetwerk West en eigenlijk moet dat ook zo blijven, volgens Guy Peeters, onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg van het netwerk: “Voor een patiënt met kanker moet iedere voordeur de juiste voordeur zijn. Welk ziekenhuis in de regio je ook binnenloopt, het moet vanzelfsprekend zijn dat je de best mogelijke behandeling krijgt. Daar wil je als patiënt niet over na hoeven denken. Het Regionaal Oncologienetwerk West zorgt hiervoor door achter de schermen alles goed te regelen.”

Die goede organisatie begint bij de oncologische specialisten van de ziekenhuizen in de regio West. Zij kijken voor hun vakgebied welke behoeften er zijn en waar de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden. Het Regionaal Oncologienetwerk West ontwikkelt op basis van die bevindingen gezamenlijk beleid. Dat beleid vergemakkelijkt het traject dat een patiënt volgt. Belangrijk daarbij zijn eenduidige behandelprotocollen, gezamenlijke zorgpaden, regionale multidisciplinaire overleggen, heldere door- en terugverwijzing en goede processen, met actieve betrokkenheid van patiënten.

Bestaande netwerken

In de regio West zijn al veel goede stappen gezet, omdat de ziekenhuizen nu al met elkaar verbonden zijn in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Corrie Marijnen, voorzitter van het overleg tussen de oncologiecommissies van de ziekenhuizen, licht toe: “Patiënten met gevorderde eierstokkanker worden binnen onze regio al in gespecialiseerde ziekenhuizen geopereerd, terwijl de voor- en nabehandelingen grotendeels plaatsvinden in het eigen vertrouwde ziekenhuis door lokale multidisciplinaire teams. En ook voor bijvoorbeeld darmkanker en huidkanker wordt door sommige partners al gewerkt met één gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen.” Het Regionaal Oncologienetwerk West is de volgende stap in die regionale samenwerking, waarbij de ziekenhuizen gezamenlijk verder kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van zorg naar een nog hoger niveau te tillen.

Landelijke samenwerking

Het Regionaal Oncologienetwerk West is één van de regionale oncologienetwerken die landelijk worden ontwikkeld om in Nederland de best haalbare, state-of-the-art behandeling voor elke individuele kankerpatiënt te bewerkstelligen. Nu en in de toekomst. Om deze ambitie te verwezenlijken is het niet alleen noodzakelijk dat er binnen de regio verregaande samenwerking plaatsvindt, maar ook tussen de regionale oncologienetwerken onderling.