Je gekozen filters:
Wis alle filters
6

Ontwikkeling mdo-portalen: "Andere oncologienetwerken moeten ook kunnen profiteren van ons werk"

02-07-2020
Het multidisciplinair overleg (mdo) is het hart van de samenwerking in een oncologienetwerk. Dat kan alleen functioneren als alle professionals die virtueel of fysiek bij elkaar om tafel zitten, over de juiste en dezelfde informatie beschikken. Voor een goed en veilig ziekenhuisoverstijgend mdo is een digitaal portaal noodzakelijk.

Het mdo-portaal is een extern platform waar gegevens gedeeld worden die afkomstig zijn uit verschillende epd’s. In de regio Midden-Nederland is zo’n mdo-portaal bij uro-oncologie al in gebruik. “Via het platform kunnen ze patiënten bespreken en gezamenlijk de verslaglegging doen”, zegt Roos van Eijk, ICT-consultant bij het UMC Utrecht en betrokken bij het thema Digitale uitwisseling van ons programma. “Eindgebruikers moeten nu nog handmatig alle gegevens invoeren als ze een patiënt aanmelden voor een mdo. De conclusies uit het mdo moeten ze ook handmatig invoeren in hun eigen epd. We werken nu heel hard aan de koppeling met XDS zodat deze gegevens straks veilig en automatisch kunnen worden uitgewisseld tussen de epd’s.”

“Eindgebruikers merken dat het platform nog niet klaar is”, zegt Jolanda van Blaaderen, product owner bij het UMC Utrecht. “Ze vragen zich soms af waarom er niet méér mogelijk is. Begrijpelijke vraag, maar digitale gegevensuitwisseling realiseren is minder simpel dan het klinkt. Al is het alleen maar omdat de epd’s nog niet zijn gestandaardiseerd.” 

Andere focus
Het oncologienetwerk OncoZON (Zuidoost-Nederland) werkt aan een mdo-portaal voor colorectale levermetastasen. Binnen de zorglijn colorectaal carcinoom vraagt dit het hoogste niveau van bespreken, door een regionaal panel van experts. Het Maastricht UMC+ en het Máxima Medisch Centrum zijn bij dit project betrokken. Zij gebruiken hetzelfde platform als Utrecht, maar kiezen voor een andere focus. 
“Onze insteek is een platform op basis van XDS. Daar zetten we een mdo-formulier neer dat ingevuld moet worden”, zegt projectleider Louk Dirken (MUMC+). “Als een zorgprofessional een patiënt aanmeldt voor een mdo, dan willen we dat er zoveel mogelijk gestandaardiseerde gegevens automatisch worden opgehaald uit het epd en dat er zo min mogelijk handmatig hoeft worden ingevuld. Dat is technisch gezien best lastig en vereist de nodige afstemming met de leverancier.”  

Generiek
“We willen alles zo generiek mogelijk vormgeven zodat we binnen ons oncologienetwerk de formulieren eenvoudig kunnen hergebruiken voor andere tumorsoorten en uiteindelijk andere netwerken ook kunnen profiteren van ons werk”, zegt Fabrizia Ketelaars, beleidsmedewerker bij OncoZON en themamanager Passend behandelplan bij ons programma. Zij beschrijft hoe dit mdo-portaal één element is in een omvattende kwaliteitsslag voor de zorglijn colorectaal. “Tijdens het eerste Citrienfondsprogramma hebben we binnen de OncoZON-regio samen met de zorgprofessionals uit de tien OncoZON-ziekenhuizen gestandaardiseerde mdo-formats opgesteld voor de colorectale zorglijn. We hebben de items vastgesteld die we in het mdo willen bespreken en de informatie die daarvoor nodig is. Dit is ook een opstapje naar een standaard gegevensset voor deze tumorsoort en het gaat natuurlijk tevens over eenduidig en eenmalig registreren. Niet geheel toevallig is het MUMC+ vanuit het thema Passend behandelplan ook bezig met een project om zorginformatiebouwstenen (zibs) te beschrijven voor de colorectale zorglijn en die op te nemen in het epd. Dat is weer een stap dichterbij standaardisatie en past ook heel goed bij waar wij mee bezig zijn.”

Het mdo-portaal is een veelomvattend project, aldus Fabrizia: “Het unieke is dat we zowel de organisatie én de inhoud – wat heb je nodig om de patiënt goed te bespreken – áls het technische gedeelte in één project uitvoeren. Ik geloof hier heel erg in, en ik ben ervan overtuigd dat als we deze exercitie goed uitvoeren, dat we dit kunnen copy-pasten voor andere zorgpaden.” 

Gezamenlijk optrekken
Om van elkaar te leren en met elkaar mee te liften, hebben de projectleiders uit de verschillende regio’s regelmatig overleg. Begin dit jaar organiseerde het UMCU nog een werkbezoek om inzicht te geven in hun platform. “Het is belangrijk om gezamenlijk op te trekken en aan kennisuitwisseling te doen”, zegt projectleider en ambassadeur Digitale uitwisseling Maarten de Ruiter (UMC Groningen). “Je ziet dat Maastricht kan profiteren van het werk dat Utrecht heeft gedaan. En in Groningen zijn we heel erg geholpen met documentatie van Utrecht over hun selectietraject.”

In de regio Noord-Nederland zijn plannen voor een mdo-portaal voor ondersteuning van de regionale tumornetwerken zoals het Prostaatcentrum Noord-Nederland. Het selectieproces voor een leverancier is nog in volle gang. Maarten: “Utrecht en Maastricht werken met dezelfde leverancier, wij gaan een andere selecteren. Aan het eind van de looptijd van ons programma willen we een aantal pilots hebben uitgevoerd met verschillende leveranciers, zodat ziekenhuizen straks kunnen kiezen uit een paar producten die ze kunnen gebruiken, eventueel met wat aanpassingen.”

IHE-handreiking 
De implementatie van de mdo-portalen gebeurt volgens de standaarden van het internationale samenwerkingsverband IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) dat zich er sterk voor maakt dat zorgsystemen zonder beperkingen kunnen samenwerken. IHE bracht onlangs een handreiking uit voor mdo-ondersteuning op basis van het uitgangspunt dat alle mdo-processen generiek zijn. “Dat is precies wat we vanuit de Citrienfondsprogramma’s voorstaan”, zegt Maarten. “De processen rond mdo-ondersteuning zijn voor vrijwel ieder mdo identiek, onafhankelijk van regio en zelfs onafhankelijk van ziektebeeld. Meer gestandaardiseerde ondersteuning moet dus mogelijk zijn. Daar werken wij aan.”