Je gekozen filters:
Wis alle filters
Stijn en Tessa

“Online expertpanel is nu onderdeel van het transmurale zorgpad”

23-04-2020
Projectleiders Tessa Hellingman en Stijn van Roessel hebben per 1 april Amsterdam UMC en het programma Regionale Oncologienetwerken verlaten. Zij stonden onder meer aan de wieg van de online expertpanels. Inmiddels werken ze allebei nu in de patiëntenzorg.

Stijn is sinds een aantal weken ANIOS op de afdeling Chirurgie van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Een vreemde periode om te starten. “Toch heerst er ondanks de corona-epidemie rust omdat veel reguliere OK-programma’s zijn gereduceerd”, aldus de kersverse arts-assistent. “Het is mooi om te zien dat artsen van verschillende disciplines allemaal hun steentje bijdragen om de COVID-afdelingen en de ic te bemannen.” 

Toenemende netwerkzorg 
Terug naar zijn periode in het Amsterdam UMC (locatie Meibergdreef) waar hij onder de vleugels van stuurgroeplid Marc Besselink betrokken was bij het thema Passend behandelplan. “Het oncologielandschap heb ik in positieve zin zien veranderen in de periode 2017-2020. Aan het begin van die periode dachten de verschillende ziekenhuizen nog veelal vanuit eigen silo’s, nu is er meer ambitie en meer oncologiezorg die in een netwerkketen plaatsvindt. Ikzelf heb meegewerkt aan het online expertpanel voor pancreascarcinoom, digitaal uitwisselen met en zonder gebruik van XDS en het opzetten van de GE Oncologie Netwerkraad. Het afgelopen jaar lag mijn focus met name bij de regionale zorgpaden voor gastro-intestinale tumoren binnen de regio Noord-Holland/Flevoland.” 

Tessa werkt sinds 1 april als arts-assistent (ANIOS) op de afdeling Interne geneeskunde van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Ook voor Tessa is het op z’n zachtst gezegd een merkwaardige periode om als ANIOS te starten. “Gelukkig is er wel degelijk tijd gemaakt om mij in te werken. Het is mooi om te zien hoe iedereen bijspringt om voor patiënten met én zonder corona te zorgen. Ik krijg goede supervisie en zie met veel plezier het komende jaar tegemoet.” 

Implementatie in andere regio’s 
De afgelopen drie jaar werkte Tessa onder leiding van stuurgroeplid Geert Kazemier vanuit Amsterdam UMC (locatie De Boelelaan) mee aan het opzetten van online expertpanels om de transmurale zorg voor patiënten met kanker te optimaliseren. Daarnaast is ze betrokken geweest bij het digitaliseren van de beelduitwisseling tussen ziekenhuizen. “Het is interessant om te zien dat wat we hebben geleerd bij het opzetten van het expertpanel colorectale levermetastasen, direct kan worden toegepast bij de implementatie van expertpanels in andere regio’s of voor andere tumortypen zoals het triagepanel voor neuro-oncologie. Hierdoor gaan deze panels sneller en wellicht zelfs beter van start. Waar we in het begin nog zochten naar de optimale manier om zo’n panel te consulteren, is het online expertpanel inmiddels een vast onderdeel geworden van het transmurale zorgpad.” 

Communicatie 
Stijn is ook positief over wat het programma Regionale oncologienetwerken oplevert. “Regionaal samenwerken faciliteert het beschikbaar maken van alle opgebouwde kennis voor iedereen. Alleen door effectief samenwerken kunnen we werken aan het motto van ons programma ‘Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet’. Maar aan mijn opvolgers zou ik wel willen zeggen: houd een open blik en breng mensen bij elkaar. Het gebrek aan of mislukken van regionaal samenwerken komt veelal door onjuiste aannames. Ook de coördinatie mag hierbij nog gestroomlijnder, waarbij digitale uitwisseling een onmiskenbaar belangrijke rol speelt.” Tessa onderstreept ook het belang van communicatie. “Met de patiënt, tussen ziekenhuizen, maar ook tussen collega’s onderling. De behandeling van patiënten met kanker vergt veel afstemming. Het is ook belangrijk dat zorgprofessionals elkaar makkelijk en snel kunnen vinden. Betrek stakeholders actief in je projecten en zorg dat je bereikbaar bent. Om de zorg en samenwering binnen de oncologie te verbeteren is er gelukkig veel intrinsieke motivatie vanuit het zorgpersoneel. Kijk om je heen en stel vragen.” 

Heeft u vragen over bovengenoemde projecten, stuur dan een e-mail naar de opvolgers van Stijn en Tessa: Myrte Gorris m.gorris@amsterdamumc.nl en Merijn de Swart m.deswart@amsterdamumc.nl