Je gekozen filters:
Wis alle filters
corona

Oncologienetwerken in tijden van corona

23-04-2020
De zorg staat op haar kop als gevolg van de COVID-19-pandemie. Ook de projecten van Naar regionale oncologienetwerken ondervinden hiervan uiteraard gevolgen. Evengoed wordt er hard doorgewerkt. En we zien versnelling op verschillende fronten waar wij al veel werk verricht hebben, bijvoorbeeld als het gaat om standaardisering van gegevens en digitale uitwisseling.

In onze projecten merken we vooral dat betrokken artsen, verpleegkundigen en ook ICT-ers op dit moment andere prioriteiten moeten leggen. We brengen op dit moment in kaart hoeveel vertraging dat precies oplevert. Daarnaast is het jammer dat we niet mogen reizen en niet bij elkaar kunnen komen. De rondetafelconferentie over Waardegedreven financiering van zorg in netwerken moesten we bijvoorbeeld afgelasten. Hetzelfde geldt voor alle bijeenkomsten en werkbezoeken die we op stapel hadden staan. We weten hoe belangrijk het is om partijen en mensen op één lijn te krijgen en ze te mobiliseren voor een gezamenlijke missie. Samen in een zaaltje intensief discussiëren, even kennismaken bij binnenkomst of een praatje maken bij het drankje achteraf… Die positieve kracht is nu ver weg. Tegelijkertijd werken en netwerken we vrolijk door – via Team, Zoom of Whatsapp-bellen. Het is niet ideaal, maar ook op die manier krijgen we heel wat voor elkaar.

Versnelling
De ongekende uitdaging die de zorg ondervindt van de corona-uitbraak laat in het algemeen zien hoe belangrijk regionaal en landelijk samenwerken is. De afgelopen jaren hebben wij vanuit dit Citrienfondsprogramma velen weten te overtuigen dat er veranderingen in de (oncologische) zorg nodig zijn om beter samen te werken en met elkaar de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. We hebben ook verkend wat daarvoor nodig is, of het nu gaat om standaardiseren van gegevens of snelle en veilige digitale uitwisseling, en we hebben tal van praktische oplossingen ontwikkeld. Dit alles komt nu in een grote versnelling terecht. 

Onbekend terrein
Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en we proberen ons steentje bij te dragen. De bestaande regionale oncologienetwerken spelen een belangrijke rol bij het weer opstarten van de oncologische zorg die grotendeels is stilgevallen. Dat kan en moet regionaal aangepakt worden, met aandacht voor wat ieder ziekenhuis in de regio aankan. Ook kijken we of we vanuit ons programma, met de kennis en het bereik dat we hebben in oncologienetwerken in alle regio’s, kunnen bijdragen aan onderzoeken en het ontwikkelen van praktische oplossingen. Hoe een en ander op termijn uitpakt, kunnen we nog niet overzien. Programmaleider Hans Nijman verwoordde half maart treffend hoe wij ons allemaal op onbekend terrein bevinden. “Voor mij geldt dat wat ik een week geleden nog niet voor mogelijk hield vandaag realiteit is en ik geen idee heb hoe het over een week zal zijn. De wereld van de zorg zal nooit meer hetzelfde zijn als voor de pandemie.”